Anton Furuseths veg 1
7047 TRONDHEIM

Anton Furuseths veg 1, 7047 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anton Furuseths veg 1, 7047 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7047 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 166 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2215 JAKOBSLI 15
  • Valkrins: 36 BRUNDALEN
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad: Trondheim

Anton Furuseths veg

Anton Furuseths veg er ein veg i Trondheim kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anton Furuseths veg 1 7047 TRONDHEIM 63.4194, 10.4687 49 / 166
Anton Furuseths veg 3 7047 TRONDHEIM 63.4195, 10.4684 49 / 167
Anton Furuseths veg 5 7047 TRONDHEIM 63.4193, 10.4681 49 / 168
Anton Furuseths veg 7 7047 TRONDHEIM 63.4194, 10.4680 49 / 184
Anton Furuseths veg 9 7047 TRONDHEIM 63.4192, 10.4673 49 / 157
Anton Furuseths veg 11 7047 TRONDHEIM 63.4193, 10.4675 49 / 157
Anton Furuseths veg 13 7047 TRONDHEIM 63.4192, 10.4678 49 / 9
Anton Furuseths veg 15 7047 TRONDHEIM 63.4192, 10.4679 49 / 9
Anton Furuseths veg 19 7047 TRONDHEIM 63.4192, 10.4683 49 / 172
Anton Furuseths veg 21 7047 TRONDHEIM 63.4191, 10.4684 49 / 172
Anton Furuseths veg 23 7047 TRONDHEIM 63.4190, 10.4685 49 / 108
Anton Furuseths veg 25 7047 TRONDHEIM 63.4188, 10.4686 49 / 107

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken