Kong Øysteins veg 4
7046 TRONDHEIM

Kong Øysteins veg 4, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kong Øysteins veg 4, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 99 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2112 STRINDHEIM 12
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Kong Øysteins veg

Kong Øysteins veg er ein veg i Trondheim kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 43.

Adressene i Kong Øysteins veg høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kong Øysteins veg 1 7045 TRONDHEIM 63.4314, 10.4518 12 / 270
Kong Øysteins veg 3 7045 TRONDHEIM 63.4312, 10.4509 12 / 5
Kong Øysteins veg 4 7046 TRONDHEIM 63.4300, 10.4530 12 / 99
Kong Øysteins veg 5 7045 TRONDHEIM 63.4311, 10.4510 12 / 5
Kong Øysteins veg 7 7045 TRONDHEIM 63.4310, 10.4510 12 / 5
Kong Øysteins veg 9 7045 TRONDHEIM 63.4305, 10.4512 12 / 5
Kong Øysteins veg 11 7045 TRONDHEIM 63.4305, 10.4512 12 / 5
Kong Øysteins veg 29 7046 TRONDHEIM 63.4278, 10.4428 13 / 33
Kong Øysteins veg 31 7046 TRONDHEIM 63.4276, 10.4424 13 / 34
Kong Øysteins veg 43 7046 TRONDHEIM 63.4255, 10.4406 13 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken