Christian Bloms veg 5
7058 JAKOBSLI

Christian Bloms veg 5, 7058 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Christian Bloms veg 5, 7058 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7058 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 61 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2219 CHARLOTTENLUND-JAKOBSLI 19
  • Valkrins: 36 BRUNDALEN
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Christian Bloms veg

Christian Bloms veg er ein veg i Trondheim kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Christian Bloms veg 2A 7058 JAKOBSLI 63.4192, 10.4835 16 / 493
Christian Bloms veg 2B 7058 JAKOBSLI 63.4191, 10.4838 16 / 493
Christian Bloms veg 2C 7058 JAKOBSLI 63.4192, 10.4837 16 / 493
Christian Bloms veg 4 7058 JAKOBSLI 63.4192, 10.4823 16 / 488
Christian Bloms veg 5 7058 JAKOBSLI 63.4188, 10.4835 16 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken