Edvard Bulls veg 1
7049 TRONDHEIM

Edvard Bulls veg 1, 7049 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Edvard Bulls veg 1, 7049 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7049 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 48 / 53 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 3221 ÅSVANG-STOKKAN 21
  • Valkrins: 17 ÅSVANG
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad: Trondheim

Edvard Bulls veg

Edvard Bulls veg er ein veg i Trondheim kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 1.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Edvard Bulls veg 1 7049 TRONDHEIM 63.4089, 10.4690 48 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken