Osvegen 19A
7054 RANHEIM

Osvegen 19A, 7054 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Osvegen 19A, 7054 RANHEIM:

  • Postnummer: 7054 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 772 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2314 RANHEIM 14
  • Valkrins: 39 VIKÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Osvegen

Osvegen er ein veg i Trondheim kommune med 120 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 218.

Adressene i Osvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osvegen 1A 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5478 24 / 176
Osvegen 1B 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5477 24 / 176
Osvegen 1C 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5475 24 / 176
Osvegen 1D 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5474 24 / 176
Osvegen 2 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5485 24 / 121
Osvegen 3A 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5472 24 / 176
Osvegen 3B 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5471 24 / 176
Osvegen 3C 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5469 24 / 176
Osvegen 3D 7054 RANHEIM 63.4213, 10.5468 24 / 176
Osvegen 4 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5484 24 / 109
Osvegen 5A 7054 RANHEIM 63.4212, 10.5466 24 / 176
Osvegen 5B 7054 RANHEIM 63.4212, 10.5465 24 / 176
Osvegen 5C 7054 RANHEIM 63.4212, 10.5463 24 / 176
Osvegen 5D 7054 RANHEIM 63.4212, 10.5462 24 / 176
Osvegen 6 7054 RANHEIM 63.4209, 10.5480 24 / 91
Osvegen 7A 7054 RANHEIM 63.4210, 10.5460 24 / 176
Osvegen 7B 7054 RANHEIM 63.4210, 10.5459 24 / 176
Osvegen 7C 7054 RANHEIM 63.4210, 10.5457 24 / 176
Osvegen 7D 7054 RANHEIM 63.4210, 10.5456 24 / 176
Osvegen 8 7054 RANHEIM 63.4209, 10.5479 24 / 130
Osvegen 9A 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5455 24 / 176
Osvegen 9B 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5453 24 / 176
Osvegen 9C 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5452 24 / 176
Osvegen 9D 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5451 24 / 176
Osvegen 10 7054 RANHEIM 63.4209, 10.5474 24 / 92
Osvegen 11A 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5448 24 / 176
Osvegen 11B 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5447 24 / 176
Osvegen 11C 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5446 24 / 176
Osvegen 11D 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5444 24 / 176
Osvegen 12 7054 RANHEIM 63.4209, 10.5473 24 / 128
Osvegen 13A 7054 RANHEIM 63.4205, 10.5442 24 / 176
Osvegen 13B 7054 RANHEIM 63.4205, 10.5440 24 / 176
Osvegen 13C 7054 RANHEIM 63.4205, 10.5439 24 / 176
Osvegen 13D 7054 RANHEIM 63.4205, 10.5438 24 / 176
Osvegen 14 7054 RANHEIM 63.4208, 10.5468 24 / 93
Osvegen 15 7054 RANHEIM 63.4202, 10.5434 23 / 187
Osvegen 16 7054 RANHEIM 63.4206, 10.5462 24 / 82
Osvegen 17A 7054 RANHEIM 63.4199, 10.5444 23 / 769
Osvegen 17B 7054 RANHEIM 63.4199, 10.5450 23 / 770
Osvegen 17C 7054 RANHEIM 63.4202, 10.5449 23 / 771
Osvegen 19A 7054 RANHEIM 63.4195, 10.5449 23 / 772
Osvegen 19B 7054 RANHEIM 63.4195, 10.5445 23 / 773
Osvegen 19C 7054 RANHEIM 63.4193, 10.5440 23 / 851
Osvegen 21A 7054 RANHEIM 63.4191, 10.5445 23 / 139
Osvegen 21B 7054 RANHEIM 63.4191, 10.5451 23 / 774
Osvegen 22 7054 RANHEIM 63.4202, 10.5460 24 / 84
Osvegen 23A 7054 RANHEIM 63.4189, 10.5450 23 / 834
Osvegen 23B 7054 RANHEIM 63.4190, 10.5442 23 / 835
Osvegen 24 7054 RANHEIM 63.4200, 10.5460 24 / 80
Osvegen 25 7054 RANHEIM 63.4187, 10.5444 23 / 836
Osvegen 25C 7054 RANHEIM 63.4185, 10.5450 23 / 214
Osvegen 25D 7054 RANHEIM 63.4186, 10.5437 23 / 215
Osvegen 25E 7054 RANHEIM 63.4190, 10.5437 23 / 340
Osvegen 26 7054 RANHEIM 63.4200, 10.5466 24 / 243
Osvegen 27 7054 RANHEIM 63.4182, 10.5453 23 / 61
Osvegen 27B 7054 RANHEIM 63.4182, 10.5448 23 / 175
Osvegen 28 7054 RANHEIM 63.4200, 10.5472 24 / 244
Osvegen 29 7054 RANHEIM 63.4183, 10.5443 23 / 60
Osvegen 29B 7054 RANHEIM 63.4183, 10.5436 23 / 172
Osvegen 29C 7054 RANHEIM 63.4184, 10.5436 23 / 173
Osvegen 29D 7054 RANHEIM 63.4182, 10.5439 23 / 176
Osvegen 30 7054 RANHEIM 63.4200, 10.5479 24 / 245
Osvegen 31 7054 RANHEIM 63.4184, 10.5429 23 / 40
Osvegen 31B 7054 RANHEIM 63.4186, 10.5430 23 / 852
Osvegen 32 7054 RANHEIM 63.4198, 10.5479 24 / 246
Osvegen 33 7054 RANHEIM 63.4178, 10.5460 29 / 62
Osvegen 34 7054 RANHEIM 63.4198, 10.5475 24 / 247
Osvegen 35 7054 RANHEIM 63.4179, 10.5455 23 / 63
Osvegen 35A 7054 RANHEIM 63.4179, 10.5451 23 / 198
Osvegen 35B 7054 RANHEIM 63.4180, 10.5447 23 / 174
Osvegen 36 7054 RANHEIM 63.4197, 10.5469 24 / 248
Osvegen 37A 7054 RANHEIM 63.4179, 10.5442 23 / 62
Osvegen 37B 7054 RANHEIM 63.4180, 10.5437 23 / 223
Osvegen 38 7054 RANHEIM 63.4195, 10.5465 24 / 249
Osvegen 39 7054 RANHEIM 63.4181, 10.5432 23 / 84
Osvegen 39B 7054 RANHEIM 63.4181, 10.5427 23 / 662
Osvegen 39E 7054 RANHEIM 63.4178, 10.5425 29 / 110
Osvegen 39F 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5425 29 / 111
Osvegen 39G 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5429 29 / 108
Osvegen 39H 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5433 29 / 109
Osvegen 40 7054 RANHEIM 63.4197, 10.5464 24 / 250
Osvegen 41 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5443 29 / 76
Osvegen 41B 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5437 29 / 98
Osvegen 42 7054 RANHEIM 63.4197, 10.5459 24 / 251
Osvegen 43 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5448 29 / 81
Osvegen 43B 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5450 29 / 30
Osvegen 44 7054 RANHEIM 63.4195, 10.5459 24 / 86
Osvegen 45 7054 RANHEIM 63.4175, 10.5461 29 / 70
Osvegen 45B 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5454 29 / 87
Osvegen 46 7054 RANHEIM 63.4193, 10.5458 24 / 319
Osvegen 54 7054 RANHEIM 63.4182, 10.5465 29 / 68
Osvegen 56 7054 RANHEIM 63.4178, 10.5475 29 / 1
Osvegen 58 7054 RANHEIM 63.4176, 10.5473 29 / 1
Osvegen 60 7054 RANHEIM 63.4149, 10.5498 29 / 4
Osvegen 101 7054 RANHEIM 63.4116, 10.5457 29 / 4
Osvegen 115 7054 RANHEIM 63.4100, 10.5430 29 / 5
Osvegen 160 7057 JONSVATNET 63.4046, 10.5371 29 / 37
Osvegen 160B 7057 JONSVATNET 63.4041, 10.5367 29 / 41
Osvegen 162 7057 JONSVATNET 63.4038, 10.5362 29 / 42
Osvegen 166 7057 JONSVATNET 63.4037, 10.5358 29 / 45
Osvegen 178 7057 JONSVATNET 63.4022, 10.5334 29 / 51
Osvegen 180 7057 JONSVATNET 63.4019, 10.5331 29 / 50
Osvegen 182 7057 JONSVATNET 63.4018, 10.5328 29 / 49
Osvegen 186 7057 JONSVATNET 63.4010, 10.5319 29 / 48
Osvegen 188 7057 JONSVATNET 63.4008, 10.5311 29 / 34
Osvegen 190 7057 JONSVATNET 63.4005, 10.5311 29 / 59
Osvegen 192 7057 JONSVATNET 63.4002, 10.5308 29 / 39
Osvegen 200 7057 JONSVATNET 63.3993, 10.5284 29 / 80
Osvegen 202 7057 JONSVATNET 63.3995, 10.5279 29 / 82
Osvegen 204 7057 JONSVATNET 63.3992, 10.5273 29 / 71
Osvegen 206 7057 JONSVATNET 63.3992, 10.5278 29 / 79
Osvegen 208 7057 JONSVATNET 63.3988, 10.5271 29 / 14
Osvegen 210A 7057 JONSVATNET 63.3989, 10.5265 29 / 73
Osvegen 210B 7057 JONSVATNET 63.3987, 10.5264 29 / 96
Osvegen 211 7057 JONSVATNET 63.3991, 10.5260 29 / 77
Osvegen 212 7057 JONSVATNET 63.3985, 10.5263 29 / 85
Osvegen 212B 7057 JONSVATNET 63.3983, 10.5262 29 / 84
Osvegen 214 7057 JONSVATNET 63.3978, 10.5262 29 / 67
Osvegen 215 7057 JONSVATNET 63.3987, 10.5253 29 / 13
Osvegen 218 7057 JONSVATNET 63.3976, 10.5250 29 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken