Brøsetdalen 1
7046 TRONDHEIM

Brøsetdalen 1, 7046 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brøsetdalen 1, 7046 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7046 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 155 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2112 STRINDHEIM 12
  • Valkrins: 13 STRINDHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020401 Strindheim
  • Tettstad: Trondheim

Brøsetdalen

Brøsetdalen er ein veg i Trondheim kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brøsetdalen 1 7046 TRONDHEIM 63.4255, 10.4590 14 / 155
Brøsetdalen 2 7046 TRONDHEIM 63.4258, 10.4595 14 / 121
Brøsetdalen 4 7046 TRONDHEIM 63.4255, 10.4597 14 / 122
Brøsetdalen 6 7046 TRONDHEIM 63.4253, 10.4596 14 / 123

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken