Knut Glomsaas’ vei 7C
7040 TRONDHEIM

Knut Glomsaas’ vei 7C, 7040 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knut Glomsaas’ vei 7C, 7040 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7040 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 412 / 153 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 1612 DEVLE
  • Valkrins: 9 LADE
  • Kyrkjesogn: 9010302 Lade
  • Tettstad: Trondheim

Knut Glomsaas’ vei

Knut Glomsaas’ vei er ein veg i Trondheim kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knut Glomsaas’ vei 1A 7040 TRONDHEIM 63.4483, 10.4601 412 / 143
Knut Glomsaas’ vei 1B 7040 TRONDHEIM 63.4483, 10.4601 412 / 144
Knut Glomsaas’ vei 3A 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4605 412 / 146
Knut Glomsaas’ vei 3B 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4607 412 / 147
Knut Glomsaas’ vei 4 7040 TRONDHEIM 63.4484, 10.4607 412 / 148
Knut Glomsaas’ vei 5 7040 TRONDHEIM 63.4481, 10.4611 412 / 149
Knut Glomsaas’ vei 6 7040 TRONDHEIM 63.4484, 10.4611 412 / 150
Knut Glomsaas’ vei 6B 7040 TRONDHEIM 63.4483, 10.4612 412 / 151
Knut Glomsaas’ vei 7 7040 TRONDHEIM 63.4480, 10.4616 412 / 152
Knut Glomsaas’ vei 7B 7040 TRONDHEIM 63.4480, 10.4617 412 / 153
Knut Glomsaas’ vei 7C 7040 TRONDHEIM 63.4479, 10.4618 412 / 153
Knut Glomsaas’ vei 8 7040 TRONDHEIM 63.4483, 10.4616 412 / 154
Knut Glomsaas’ vei 10A 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4621 412 / 155
Knut Glomsaas’ vei 10B 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4623 412 / 156
Knut Glomsaas’ vei 12A 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4626 412 / 157
Knut Glomsaas’ vei 12B 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4627 412 / 157
Knut Glomsaas’ vei 14 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4631 412 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken