Victoria Bachkes vei 13B
7040 TRONDHEIM

Victoria Bachkes vei 13B, 7040 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Victoria Bachkes vei 13B, 7040 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7040 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 413 / 77 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 1609 LADE
  • Valkrins: 9 LADE
  • Kyrkjesogn: 9010302 Lade
  • Tettstad: Trondheim

Victoria Bachkes vei

Victoria Bachkes vei er ein veg i Trondheim kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Victoria Bachkes vei 1A 7040 TRONDHEIM 63.4486, 10.4479 414 / 504
Victoria Bachkes vei 1B 7040 TRONDHEIM 63.4485, 10.4481 414 / 504
Victoria Bachkes vei 2 7040 TRONDHEIM 63.4489, 10.4479 413 / 63
Victoria Bachkes vei 3A 7040 TRONDHEIM 63.4481, 10.4482 414 / 510
Victoria Bachkes vei 3B 7040 TRONDHEIM 63.4480, 10.4483 414 / 510
Victoria Bachkes vei 4 7040 TRONDHEIM 63.4487, 10.4485 413 / 64
Victoria Bachkes vei 5 7040 TRONDHEIM 63.4485, 10.4485 413 / 65
Victoria Bachkes vei 5B 7040 TRONDHEIM 63.4484, 10.4486 413 / 66
Victoria Bachkes vei 6 7040 TRONDHEIM 63.4486, 10.4491 413 / 67
Victoria Bachkes vei 7 7040 TRONDHEIM 63.4483, 10.4492 413 / 68
Victoria Bachkes vei 7B 7040 TRONDHEIM 63.4482, 10.4503 413 / 69
Victoria Bachkes vei 8 7040 TRONDHEIM 63.4489, 10.4495 413 / 72
Victoria Bachkes vei 9 7040 TRONDHEIM 63.4484, 10.4497 413 / 73
Victoria Bachkes vei 10 7040 TRONDHEIM 63.4492, 10.4497 413 / 74
Victoria Bachkes vei 11 7040 TRONDHEIM 63.4487, 10.4500 413 / 75
Victoria Bachkes vei 12 7040 TRONDHEIM 63.4492, 10.4493 413 / 76
Victoria Bachkes vei 13A 7040 TRONDHEIM 63.4491, 10.4505 413 / 77
Victoria Bachkes vei 13B 7040 TRONDHEIM 63.4489, 10.4504 413 / 77
Victoria Bachkes vei 14 7040 TRONDHEIM 63.4491, 10.4488 413 / 78
Victoria Bachkes vei 15 7040 TRONDHEIM 63.4493, 10.4508 413 / 79
Victoria Bachkes vei 17A 7040 TRONDHEIM 63.4497, 10.4510 413 / 80
Victoria Bachkes vei 17B 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4508 413 / 80
Victoria Bachkes vei 19A 7040 TRONDHEIM 63.4497, 10.4503 413 / 81
Victoria Bachkes vei 19B 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4503 413 / 81
Victoria Bachkes vei 21 7040 TRONDHEIM 63.4495, 10.4500 413 / 82
Victoria Bachkes vei 23 7040 TRONDHEIM 63.4496, 10.4495 413 / 83
Victoria Bachkes vei 25 7040 TRONDHEIM 63.4495, 10.4488 413 / 84
Victoria Bachkes vei 27 7040 TRONDHEIM 63.4493, 10.4484 413 / 85
Victoria Bachkes vei 29 7040 TRONDHEIM 63.4491, 10.4483 413 / 86

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken