Djupmyra 1
7075 TILLER

Djupmyra 1, 7075 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Djupmyra 1, 7075 TILLER:

  • Postnummer: 7075 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 323 / 2181 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7406 LØVÅS
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Djupmyra

Djupmyra er ein veg i Trondheim kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Djupmyra 1 7075 TILLER 63.3458, 10.3733 323 / 2181
Djupmyra 5 7075 TILLER 63.3455, 10.3727 323 / 2183

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken