Kleivavegen 2B
7049 TRONDHEIM

Kleivavegen 2B, 7049 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kleivavegen 2B, 7049 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7049 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 2 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 3221 ÅSVANG-STOKKAN 21
  • Valkrins: 17 ÅSVANG
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad:

Kleivavegen

Kleivavegen er ein veg i Trondheim kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleivavegen 2A 7049 TRONDHEIM 63.4040, 10.4610 47 / 2
Kleivavegen 2B 7049 TRONDHEIM 63.4041, 10.4612 47 / 2
Kleivavegen 2C 7049 TRONDHEIM 63.4042, 10.4613 47 / 2
Kleivavegen 23 7049 TRONDHEIM 63.4011, 10.4605 80 / 17
Kleivavegen 25 7049 TRONDHEIM 63.4005, 10.4603 80 / 30
Kleivavegen 40 7049 TRONDHEIM 63.4004, 10.4664 80 / 19
Kleivavegen 44 7049 TRONDHEIM 63.3998, 10.4657 80 / 13
Kleivavegen 46 7049 TRONDHEIM 63.3999, 10.4665 80 / 27
Kleivavegen 48A 7049 TRONDHEIM 63.4000, 10.4681 80 / 11
Kleivavegen 48B 7049 TRONDHEIM 63.4003, 10.4684 80 / 335
Kleivavegen 50 7049 TRONDHEIM 63.3999, 10.4686 80 / 12
Kleivavegen 52 7049 TRONDHEIM 63.4000, 10.4677 80 / 22
Kleivavegen 58 7049 TRONDHEIM 63.3994, 10.4661 80 / 25
Kleivavegen 60 7049 TRONDHEIM 63.3992, 10.4668 80 / 34
Kleivavegen 62 7049 TRONDHEIM 63.3992, 10.4675 80 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken