Kvernvegen 11D
7056 RANHEIM

Kvernvegen 11D, 7056 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvernvegen 11D, 7056 RANHEIM:

  • Postnummer: 7056 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 1033 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2308 RANHEIM 8
  • Valkrins: 11 RANHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Kvernvegen

Kvernvegen er ein veg i Trondheim kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvernvegen 1 7056 RANHEIM 63.4193, 10.5258 22 / 39
Kvernvegen 2 7056 RANHEIM 63.4197, 10.5261 22 / 32
Kvernvegen 3 7056 RANHEIM 63.4193, 10.5263 22 / 38
Kvernvegen 3B 7056 RANHEIM 63.4194, 10.5267 22 / 147
Kvernvegen 4 7056 RANHEIM 63.4198, 10.5260 22 / 40
Kvernvegen 4B 7056 RANHEIM 63.4200, 10.5268 22 / 119
Kvernvegen 5 7056 RANHEIM 63.4197, 10.5275 22 / 17
Kvernvegen 5B 7056 RANHEIM 63.4196, 10.5271 22 / 129
Kvernvegen 6A 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5284 22 / 160
Kvernvegen 6B 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5287 22 / 26
Kvernvegen 7 7056 RANHEIM 63.4198, 10.5282 22 / 10
Kvernvegen 7B 7056 RANHEIM 63.4197, 10.5279 22 / 125
Kvernvegen 8 7056 RANHEIM 63.4202, 10.5291 22 / 25
Kvernvegen 8B 7056 RANHEIM 63.4202, 10.5293 22 / 141
Kvernvegen 9 7056 RANHEIM 63.4199, 10.5296 21 / 912
Kvernvegen 11A 7056 RANHEIM 63.4199, 10.5301 21 / 911
Kvernvegen 11B 7056 RANHEIM 63.4197, 10.5303 21 / 8
Kvernvegen 11C 7056 RANHEIM 63.4196, 10.5301 21 / 1033
Kvernvegen 11D 7056 RANHEIM 63.4196, 10.5301 21 / 1033
Kvernvegen 11E 7056 RANHEIM 63.4195, 10.5306 21 / 895
Kvernvegen 13 7056 RANHEIM 63.4198, 10.5309 23 / 72
Kvernvegen 15 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5305 23 / 140
Kvernvegen 15B 7056 RANHEIM 63.4202, 10.5308 23 / 150

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken