Estenstadvegen 139C
7049 TRONDHEIM

Estenstadvegen 139C, 7049 TRONDHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Estenstadvegen 139C, 7049 TRONDHEIM:

  • Postnummer: 7049 TRONDHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 52 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 3217 STOKKAN 17
  • Valkrins: 17 ÅSVANG
  • Kyrkjesogn: 9020101 Strinda
  • Tettstad:

Estenstadvegen

Estenstadvegen er ein veg i Trondheim kommune med 62 ulike adresser.
Husnummer frå 35 til 191.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Estenstadvegen 35 7049 TRONDHEIM 63.4022, 10.4687 48 / 53
Estenstadvegen 37 7049 TRONDHEIM 63.4024, 10.4694 46 / 1
Estenstadvegen 42 7049 TRONDHEIM 63.4023, 10.4732 45 / 1
Estenstadvegen 65 7049 TRONDHEIM 63.4004, 10.4706 48 / 53
Estenstadvegen 67 7049 TRONDHEIM 63.4001, 10.4698 45 / 3
Estenstadvegen 74 7049 TRONDHEIM 63.3978, 10.4709 43 / 2
Estenstadvegen 76 7049 TRONDHEIM 63.3976, 10.4716 43 / 27
Estenstadvegen 78 7049 TRONDHEIM 63.3975, 10.4705 43 / 15
Estenstadvegen 80 7049 TRONDHEIM 63.3974, 10.4712 43 / 20
Estenstadvegen 82 7049 TRONDHEIM 63.3972, 10.4719 43 / 19
Estenstadvegen 82B 7049 TRONDHEIM 63.3969, 10.4718 43 / 30
Estenstadvegen 84 7049 TRONDHEIM 63.3971, 10.4708 43 / 12
Estenstadvegen 86 7049 TRONDHEIM 63.3972, 10.4703 43 / 11
Estenstadvegen 87 7049 TRONDHEIM 63.3995, 10.4707 80 / 123
Estenstadvegen 88 7049 TRONDHEIM 63.3968, 10.4703 43 / 18
Estenstadvegen 89 7049 TRONDHEIM 63.3992, 10.4705 80 / 24
Estenstadvegen 90 7049 TRONDHEIM 63.3965, 10.4699 43 / 33
Estenstadvegen 93 7049 TRONDHEIM 63.3988, 10.4701 43 / 16
Estenstadvegen 99 7049 TRONDHEIM 63.3982, 10.4690 80 / 3
Estenstadvegen 101 7049 TRONDHEIM 63.3977, 10.4693 80 / 18
Estenstadvegen 102 7049 TRONDHEIM 63.3952, 10.4702 43 / 8
Estenstadvegen 104 7049 TRONDHEIM 63.3956, 10.4705 43 / 8
Estenstadvegen 106 7049 TRONDHEIM 63.3959, 10.4706 43 / 28
Estenstadvegen 108 7049 TRONDHEIM 63.3964, 10.4708 43 / 7
Estenstadvegen 108B 7049 TRONDHEIM 63.3962, 10.4709 43 / 7
Estenstadvegen 110 7049 TRONDHEIM 63.3949, 10.4700 43 / 45
Estenstadvegen 114 7049 TRONDHEIM 63.3944, 10.4699 43 / 24
Estenstadvegen 119 7049 TRONDHEIM 63.3958, 10.4682 43 / 26
Estenstadvegen 121 7049 TRONDHEIM 63.3961, 10.4673 80 / 38
Estenstadvegen 121B 7049 TRONDHEIM 63.3961, 10.4667 80 / 231
Estenstadvegen 123 7049 TRONDHEIM 63.3965, 10.4663 80 / 8
Estenstadvegen 125 7049 TRONDHEIM 63.3959, 10.4659 80 / 47
Estenstadvegen 127 7049 TRONDHEIM 63.3953, 10.4657 81 / 5
Estenstadvegen 129 7049 TRONDHEIM 63.3956, 10.4648 81 / 51
Estenstadvegen 131 7049 TRONDHEIM 63.3952, 10.4651 81 / 2
Estenstadvegen 131B 7049 TRONDHEIM 63.3947, 10.4655 81 / 49
Estenstadvegen 131C 7049 TRONDHEIM 63.3947, 10.4649 81 / 53
Estenstadvegen 133 7049 TRONDHEIM 63.3952, 10.4661 81 / 6
Estenstadvegen 139 7049 TRONDHEIM 63.3940, 10.4682 43 / 9
Estenstadvegen 139B 7049 TRONDHEIM 63.3939, 10.4666 81 / 50
Estenstadvegen 139C 7049 TRONDHEIM 63.3937, 10.4661 81 / 52
Estenstadvegen 139E 7049 TRONDHEIM 63.3933, 10.4684 43 / 37
Estenstadvegen 139F 7049 TRONDHEIM 63.3930, 10.4682 43 / 38
Estenstadvegen 139G 7049 TRONDHEIM 63.3933, 10.4690 43 / 39
Estenstadvegen 139H 7049 TRONDHEIM 63.3933, 10.4678 43 / 43
Estenstadvegen 141A 7049 TRONDHEIM 63.3905, 10.4673 86 / 5
Estenstadvegen 141B 7049 TRONDHEIM 63.3908, 10.4680 43 / 5
Estenstadvegen 141C 7049 TRONDHEIM 63.3910, 10.4681 43 / 5
Estenstadvegen 141D 7049 TRONDHEIM 63.3920, 10.4678 43 / 32
Estenstadvegen 143 7049 TRONDHEIM 63.3941, 10.4691 43 / 17
Estenstadvegen 145 7049 TRONDHEIM 63.3938, 10.4695 43 / 40
Estenstadvegen 147 7049 TRONDHEIM 63.3936, 10.4698 43 / 23
Estenstadvegen 149 7049 TRONDHEIM 63.3932, 10.4704 43 / 34
Estenstadvegen 151 7049 TRONDHEIM 63.3930, 10.4710 43 / 29
Estenstadvegen 153 7049 TRONDHEIM 63.3924, 10.4709 43 / 35
Estenstadvegen 155 7049 TRONDHEIM 63.3925, 10.4691 43 / 25
Estenstadvegen 157 7049 TRONDHEIM 63.3922, 10.4698 43 / 36
Estenstadvegen 167 7049 TRONDHEIM 63.3909, 10.4706 43 / 44
Estenstadvegen 169 7049 TRONDHEIM 63.3900, 10.4705 43 / 10
Estenstadvegen 175 7049 TRONDHEIM 63.3922, 10.4752 44 / 5
Estenstadvegen 177 7049 TRONDHEIM 63.3936, 10.4770 43 / 4
Estenstadvegen 191 7049 TRONDHEIM 63.3945, 10.4884 44 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken