Syrinvegen 9
7059 JAKOBSLI

Syrinvegen 9, 7059 JAKOBSLI er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Syrinvegen 9, 7059 JAKOBSLI:

  • Postnummer: 7059 JAKOBSLI
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 828 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2211 JAKOBSLI 11
  • Valkrins: 12 CHARLOTTENLUND
  • Kyrkjesogn: 9020602 Charlottenlund
  • Tettstad: Trondheim

Syrinvegen

Syrinvegen er ein veg i Trondheim kommune med 54 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Syrinvegen 1 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.4987 21 / 824
Syrinvegen 2A 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.4984 21 / 766
Syrinvegen 2B 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.4985 21 / 767
Syrinvegen 2C 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.4987 21 / 768
Syrinvegen 2D 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.4989 21 / 769
Syrinvegen 2E 7059 JAKOBSLI 63.4203, 10.4991 21 / 770
Syrinvegen 2F 7059 JAKOBSLI 63.4203, 10.4991 21 / 771
Syrinvegen 2G 7059 JAKOBSLI 63.4204, 10.4992 21 / 772
Syrinvegen 3 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.4992 21 / 825
Syrinvegen 4A 7059 JAKOBSLI 63.4205, 10.5016 21 / 797
Syrinvegen 4B 7059 JAKOBSLI 63.4204, 10.5016 21 / 798
Syrinvegen 4C 7059 JAKOBSLI 63.4203, 10.5016 21 / 799
Syrinvegen 4D 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.5017 21 / 800
Syrinvegen 4E 7059 JAKOBSLI 63.4202, 10.5019 21 / 801
Syrinvegen 4F 7059 JAKOBSLI 63.4201, 10.5020 21 / 802
Syrinvegen 4G 7059 JAKOBSLI 63.4201, 10.5021 21 / 803
Syrinvegen 5 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.4994 21 / 826
Syrinvegen 6A 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.5023 21 / 805
Syrinvegen 6B 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.5023 21 / 806
Syrinvegen 6C 7059 JAKOBSLI 63.4198, 10.5024 21 / 807
Syrinvegen 6D 7059 JAKOBSLI 63.4198, 10.5026 21 / 808
Syrinvegen 7 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.4998 21 / 827
Syrinvegen 8 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.5023 21 / 850
Syrinvegen 9 7059 JAKOBSLI 63.4198, 10.4997 21 / 828
Syrinvegen 10 7059 JAKOBSLI 63.4194, 10.5020 21 / 809
Syrinvegen 11 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.5000 21 / 829
Syrinvegen 12 7059 JAKOBSLI 63.4194, 10.5016 21 / 810
Syrinvegen 13 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.5003 21 / 830
Syrinvegen 14 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.5014 21 / 811
Syrinvegen 15 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.5006 21 / 831
Syrinvegen 16 7059 JAKOBSLI 63.4193, 10.5011 21 / 812
Syrinvegen 17 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.5009 21 / 832
Syrinvegen 18 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.5008 21 / 813
Syrinvegen 19 7059 JAKOBSLI 63.4198, 10.5012 21 / 833
Syrinvegen 20 7059 JAKOBSLI 63.4192, 10.5005 21 / 814
Syrinvegen 21 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.5006 21 / 834
Syrinvegen 22 7059 JAKOBSLI 63.4193, 10.5002 21 / 815
Syrinvegen 23 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.5003 21 / 835
Syrinvegen 24 7059 JAKOBSLI 63.4193, 10.4999 21 / 816
Syrinvegen 25 7059 JAKOBSLI 63.4201, 10.5002 21 / 836
Syrinvegen 26 7059 JAKOBSLI 63.4193, 10.4996 21 / 817
Syrinvegen 27 7059 JAKOBSLI 63.4201, 10.5006 21 / 837
Syrinvegen 29 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.5009 21 / 838
Syrinvegen 31 7059 JAKOBSLI 63.4200, 10.5012 21 / 839
Syrinvegen 33 7059 JAKOBSLI 63.4199, 10.5016 21 / 840
Syrinvegen 35 7059 JAKOBSLI 63.4197, 10.5016 21 / 841
Syrinvegen 37 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.5012 21 / 842
Syrinvegen 39 7059 JAKOBSLI 63.4195, 10.5009 21 / 843
Syrinvegen 41 7059 JAKOBSLI 63.4195, 10.5006 21 / 844
Syrinvegen 43 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.5003 21 / 845
Syrinvegen 45 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.5000 21 / 846
Syrinvegen 47 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.4997 21 / 847
Syrinvegen 49 7059 JAKOBSLI 63.4195, 10.4994 21 / 848
Syrinvegen 51 7059 JAKOBSLI 63.4196, 10.4990 21 / 849

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken