Dolpa 7
7054 RANHEIM

Dolpa 7, 7054 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dolpa 7, 7054 RANHEIM:

  • Postnummer: 7054 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 131 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2314 RANHEIM 14
  • Valkrins: 39 VIKÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Dolpa

Dolpa er ein veg i Trondheim kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dolpa 7 7054 RANHEIM 63.4200, 10.5433 23 / 131
Dolpa 9 7054 RANHEIM 63.4199, 10.5438 23 / 132

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken