Hårstadreina 4A
7092 TILLER

Hårstadreina 4A, 7092 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hårstadreina 4A, 7092 TILLER:

  • Postnummer: 7092 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 325 / 153 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7421 TILLER-HÅRSTAD 21
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Hårstadreina

Hårstadreina er ein veg i Trondheim kommune med 43 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hårstadreina 1A 7092 TILLER 63.3477, 10.3873 325 / 115
Hårstadreina 1B 7092 TILLER 63.3477, 10.3871 325 / 116
Hårstadreina 2A 7092 TILLER 63.3473, 10.3870 325 / 152
Hårstadreina 2B 7092 TILLER 63.3473, 10.3871 325 / 152
Hårstadreina 3A 7092 TILLER 63.3478, 10.3869 325 / 117
Hårstadreina 3B 7092 TILLER 63.3478, 10.3867 325 / 118
Hårstadreina 4A 7092 TILLER 63.3473, 10.3866 325 / 153
Hårstadreina 4B 7092 TILLER 63.3473, 10.3866 325 / 153
Hårstadreina 5 7092 TILLER 63.3482, 10.3865 325 / 119
Hårstadreina 6A 7092 TILLER 63.3473, 10.3863 325 / 154
Hårstadreina 6B 7092 TILLER 63.3473, 10.3863 325 / 154
Hårstadreina 7 7092 TILLER 63.3483, 10.3867 325 / 120
Hårstadreina 8A 7092 TILLER 63.3475, 10.3869 325 / 128
Hårstadreina 8B 7092 TILLER 63.3476, 10.3867 325 / 129
Hårstadreina 9 7092 TILLER 63.3484, 10.3870 325 / 121
Hårstadreina 10A 7092 TILLER 63.3476, 10.3864 325 / 130
Hårstadreina 10B 7092 TILLER 63.3477, 10.3863 325 / 131
Hårstadreina 11 7092 TILLER 63.3485, 10.3873 325 / 122
Hårstadreina 12A 7092 TILLER 63.3478, 10.3861 325 / 132
Hårstadreina 12B 7092 TILLER 63.3478, 10.3859 325 / 133
Hårstadreina 13 7092 TILLER 63.3485, 10.3877 325 / 123
Hårstadreina 14A 7092 TILLER 63.3479, 10.3857 325 / 134
Hårstadreina 14B 7092 TILLER 63.3479, 10.3855 325 / 135
Hårstadreina 15 7092 TILLER 63.3487, 10.3883 325 / 124
Hårstadreina 16A 7092 TILLER 63.3480, 10.3853 325 / 136
Hårstadreina 16B 7092 TILLER 63.3480, 10.3852 325 / 137
Hårstadreina 17 7092 TILLER 63.3487, 10.3886 325 / 125
Hårstadreina 18A 7092 TILLER 63.3483, 10.3859 325 / 138
Hårstadreina 18B 7092 TILLER 63.3483, 10.3860 325 / 139
Hårstadreina 19 7092 TILLER 63.3488, 10.3889 325 / 126
Hårstadreina 20A 7092 TILLER 63.3485, 10.3863 325 / 140
Hårstadreina 20B 7092 TILLER 63.3485, 10.3864 325 / 141
Hårstadreina 21 7092 TILLER 63.3488, 10.3892 325 / 127
Hårstadreina 22A 7092 TILLER 63.3486, 10.3867 325 / 142
Hårstadreina 22B 7092 TILLER 63.3486, 10.3868 325 / 143
Hårstadreina 24A 7092 TILLER 63.3487, 10.3871 325 / 144
Hårstadreina 24B 7092 TILLER 63.3487, 10.3872 325 / 145
Hårstadreina 26A 7092 TILLER 63.3488, 10.3878 325 / 146
Hårstadreina 26B 7092 TILLER 63.3489, 10.3880 325 / 147
Hårstadreina 28A 7092 TILLER 63.3489, 10.3883 325 / 148
Hårstadreina 28B 7092 TILLER 63.3489, 10.3884 325 / 149
Hårstadreina 30A 7092 TILLER 63.3490, 10.3888 325 / 150
Hårstadreina 30B 7092 TILLER 63.3490, 10.3889 325 / 151

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken