Kvenildmyra 12
7093 TILLER

Kvenildmyra 12, 7093 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvenildmyra 12, 7093 TILLER:

  • Postnummer: 7093 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 313 / 547 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7408 TORGÅRD
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Kvenildmyra

Kvenildmyra er ein veg i Trondheim kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvenildmyra 1 7093 TILLER 63.3360, 10.3685 314 / 16
Kvenildmyra 2 7093 TILLER 63.3353, 10.3684 313 / 609
Kvenildmyra 3 7093 TILLER 63.3370, 10.3691 314 / 17
Kvenildmyra 4 7093 TILLER 63.3347, 10.3672 313 / 532
Kvenildmyra 5 7093 TILLER 63.3365, 10.3667 313 / 545
Kvenildmyra 6 7093 TILLER 63.3341, 10.3663 313 / 530
Kvenildmyra 7 7093 TILLER 63.3361, 10.3668 313 / 546
Kvenildmyra 8 7093 TILLER 63.3344, 10.3658 313 / 549
Kvenildmyra 9 7093 TILLER 63.3360, 10.3662 323 / 2284
Kvenildmyra 10 7093 TILLER 63.3348, 10.3663 313 / 550
Kvenildmyra 12 7093 TILLER 63.3354, 10.3668 313 / 547

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken