Østre Rosten 102B
7075 TILLER

Østre Rosten 102B, 7075 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Rosten 102B, 7075 TILLER:

  • Postnummer: 7075 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 323 / 2269 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7406 LØVÅS
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Østre Rosten

Østre Rosten er ein veg i Trondheim kommune med 102 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 125.

Adressene i Østre Rosten høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Rosten 2A 7075 TILLER 63.3691, 10.3816 317 / 39
Østre Rosten 2B 7075 TILLER 63.3693, 10.3809 317 / 39
Østre Rosten 4A 7075 TILLER 63.3686, 10.3810 323 / 1264
Østre Rosten 4B 7075 TILLER 63.3682, 10.3809 323 / 1265
Østre Rosten 4C 7075 TILLER 63.3678, 10.3806 323 / 1154
Østre Rosten 4D 7075 TILLER 63.3676, 10.3812 323 / 2274
Østre Rosten 4E 7075 TILLER 63.3678, 10.3818 323 / 2289
Østre Rosten 6A 7075 TILLER 63.3670, 10.3803 323 / 2179
Østre Rosten 8 7075 TILLER 63.3664, 10.3803 323 / 671
Østre Rosten 10 7075 TILLER 63.3650, 10.3805 323 / 670
Østre Rosten 12 7075 TILLER 63.3654, 10.3792 316 / 480
Østre Rosten 14 7075 TILLER 63.3650, 10.3791 316 / 477
Østre Rosten 16A 7075 TILLER 63.3645, 10.3788 316 / 616
Østre Rosten 16B 7075 TILLER 63.3647, 10.3783 316 / 478
Østre Rosten 18 7075 TILLER 63.3638, 10.3780 316 / 479
Østre Rosten 20 7075 TILLER 63.3633, 10.3779 316 / 500
Østre Rosten 22 7075 TILLER 63.3633, 10.3795 323 / 673
Østre Rosten 24 7075 TILLER 63.3639, 10.3801 323 / 666
Østre Rosten 26 7075 TILLER 63.3644, 10.3804 323 / 669
Østre Rosten 27A 7075 TILLER 63.3616, 10.3827 323 / 761
Østre Rosten 27B 7075 TILLER 63.3613, 10.3826 323 / 761
Østre Rosten 27C 7075 TILLER 63.3612, 10.3825 323 / 761
Østre Rosten 28 7075 TILLER 63.3619, 10.3789 323 / 1155
Østre Rosten 29A 7075 TILLER 63.3620, 10.3812 323 / 761
Østre Rosten 29B 7075 TILLER 63.3619, 10.3817 323 / 761
Østre Rosten 29C 7075 TILLER 63.3619, 10.3821 323 / 761
Østre Rosten 30 7075 TILLER 63.3620, 10.3769 323 / 1156
Østre Rosten 31 7075 TILLER 63.3613, 10.3807 323 / 1749
Østre Rosten 32 7075 TILLER 63.3604, 10.3749 323 / 1340
Østre Rosten 33A 7075 TILLER 63.3609, 10.3809 323 / 761
Østre Rosten 33B 7075 TILLER 63.3609, 10.3813 323 / 761
Østre Rosten 33C 7075 TILLER 63.3608, 10.3817 323 / 761
Østre Rosten 33D 7075 TILLER 63.3608, 10.3822 323 / 761
Østre Rosten 34 7075 TILLER 63.3607, 10.3787 323 / 2021
Østre Rosten 35 7075 TILLER 63.3601, 10.3816 323 / 929
Østre Rosten 37 7075 TILLER 63.3601, 10.3800 323 / 1929
Østre Rosten 39 7075 TILLER 63.3597, 10.3807 323 / 2453
Østre Rosten 43 7075 TILLER 63.3590, 10.3814 323 / 1643
Østre Rosten 47 7075 TILLER 63.3576, 10.3805 323 / 2174
Østre Rosten 49A 7075 TILLER 63.3565, 10.3816 323 / 2176
Østre Rosten 49B 7075 TILLER 63.3565, 10.3815 323 / 2176
Østre Rosten 49C 7075 TILLER 63.3566, 10.3815 323 / 2176
Østre Rosten 49D 7075 TILLER 63.3566, 10.3815 323 / 2176
Østre Rosten 49E 7075 TILLER 63.3567, 10.3815 323 / 2176
Østre Rosten 49F 7075 TILLER 63.3568, 10.3815 323 / 2176
Østre Rosten 49G 7075 TILLER 63.3566, 10.3818 323 / 2176
Østre Rosten 49H 7075 TILLER 63.3565, 10.3818 323 / 2176
Østre Rosten 51A 7075 TILLER 63.3566, 10.3787 323 / 2266
Østre Rosten 51B 7075 TILLER 63.3565, 10.3781 323 / 2266
Østre Rosten 51C 7075 TILLER 63.3560, 10.3782 323 / 2266
Østre Rosten 51D 7075 TILLER 63.3562, 10.3789 323 / 2267
Østre Rosten 55 7075 TILLER 63.3561, 10.3806 323 / 1997
Østre Rosten 57 7075 TILLER 63.3559, 10.3815 323 / 1997
Østre Rosten 59 7075 TILLER 63.3560, 10.3819 323 / 1997
Østre Rosten 61 7075 TILLER 63.3560, 10.3823 323 / 1997
Østre Rosten 63 7075 TILLER 63.3559, 10.3825 323 / 1997
Østre Rosten 64 7075 TILLER 63.3538, 10.3742 323 / 1380
Østre Rosten 65 7075 TILLER 63.3557, 10.3824 323 / 1997
Østre Rosten 66A 7075 TILLER 63.3531, 10.3727 323 / 1395
Østre Rosten 66B 7075 TILLER 63.3529, 10.3733 323 / 1908
Østre Rosten 66C 7075 TILLER 63.3528, 10.3728 323 / 1909
Østre Rosten 67 7075 TILLER 63.3556, 10.3827 323 / 1997
Østre Rosten 68A 7075 TILLER 63.3524, 10.3723 323 / 1050
Østre Rosten 69 7075 TILLER 63.3557, 10.3820 323 / 1997
Østre Rosten 70 7075 TILLER 63.3518, 10.3747 323 / 1098
Østre Rosten 72 7075 TILLER 63.3523, 10.3744 323 / 1383
Østre Rosten 74 7075 TILLER 63.3526, 10.3746 323 / 1116
Østre Rosten 76 7075 TILLER 63.3507, 10.3749 323 / 1125
Østre Rosten 76B 7075 TILLER 63.3511, 10.3748 323 / 1267
Østre Rosten 78A 7075 TILLER 63.3505, 10.3730 323 / 1734
Østre Rosten 78B 7075 TILLER 63.3509, 10.3730 323 / 1385
Østre Rosten 78C 7075 TILLER 63.3514, 10.3730 323 / 1735
Østre Rosten 80 7075 TILLER 63.3499, 10.3727 323 / 1388
Østre Rosten 80B 7075 TILLER 63.3501, 10.3717 323 / 1388
Østre Rosten 82 7075 TILLER 63.3489, 10.3727 323 / 1049
Østre Rosten 84A 7075 TILLER 63.3486, 10.3743 323 / 1818
Østre Rosten 84B 7075 TILLER 63.3483, 10.3743 323 / 1819
Østre Rosten 84C 7075 TILLER 63.3483, 10.3747 323 / 1820
Østre Rosten 84D 7075 TILLER 63.3483, 10.3752 323 / 1821
Østre Rosten 84E 7075 TILLER 63.3483, 10.3759 323 / 1822
Østre Rosten 84F 7075 TILLER 63.3484, 10.3765 323 / 1823
Østre Rosten 84G 7075 TILLER 63.3487, 10.3762 323 / 1824
Østre Rosten 86 7075 TILLER 63.3491, 10.3752 323 / 1390
Østre Rosten 88 7075 TILLER 63.3495, 10.3756 323 / 1225
Østre Rosten 90 7075 TILLER 63.3501, 10.3749 323 / 1094
Østre Rosten 96A 7075 TILLER 63.3454, 10.3734 323 / 2164
Østre Rosten 96B 7075 TILLER 63.3459, 10.3718 323 / 2165
Østre Rosten 98A 7075 TILLER 63.3451, 10.3710 323 / 2166
Østre Rosten 98B 7075 TILLER 63.3448, 10.3724 323 / 2167
Østre Rosten 100 7075 TILLER 63.3440, 10.3710 323 / 2168
Østre Rosten 102 7075 TILLER 63.3431, 10.3714 323 / 2169
Østre Rosten 102B 7075 TILLER 63.3433, 10.3695 323 / 2269
Østre Rosten 104 7075 TILLER 63.3452, 10.3759 323 / 2085
Østre Rosten 104B 7075 TILLER 63.3431, 10.3738 323 / 2086
Østre Rosten 106 7075 TILLER 63.3427, 10.3729 323 / 2178
Østre Rosten 106A 7075 TILLER 63.3422, 10.3736 323 / 2184
Østre Rosten 106B 7075 TILLER 63.3425, 10.3741 323 / 2185
Østre Rosten 108 7075 TILLER 63.3413, 10.3694 323 / 2177
Østre Rosten 111 7093 TILLER 63.3384, 10.3715 314 / 11
Østre Rosten 115 7093 TILLER 63.3397, 10.3731 314 / 23
Østre Rosten 124 7093 TILLER 63.3343, 10.3674 313 / 523
Østre Rosten 125 7093 TILLER 63.3331, 10.3669 313 / 632

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken