Løvåsmyra 4
7093 TILLER

Løvåsmyra 4, 7093 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løvåsmyra 4, 7093 TILLER:

  • Postnummer: 7093 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 323 / 2296 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7406 LØVÅS
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Løvåsmyra

Løvåsmyra er ein veg i Trondheim kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løvåsmyra 2 7093 TILLER 63.3390, 10.3691 323 / 2295
Løvåsmyra 4 7093 TILLER 63.3399, 10.3653 323 / 2296
Løvåsmyra 6 7093 TILLER 63.3404, 10.3656 323 / 2302
Løvåsmyra 8 7093 TILLER 63.3385, 10.3669 323 / 2295
Løvåsmyra 10 7093 TILLER 63.3384, 10.3685 323 / 2295

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken