Bautavegen 2A
7056 RANHEIM

Bautavegen 2A, 7056 RANHEIM er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bautavegen 2A, 7056 RANHEIM:

  • Postnummer: 7056 RANHEIM
  • Gards-/bruksnummer: 22 / 60 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 2308 RANHEIM 8
  • Valkrins: 11 RANHEIM
  • Kyrkjesogn: 9020601 Ranheim
  • Tettstad: Trondheim

Bautavegen

Bautavegen er ein veg i Trondheim kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bautavegen 1 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5271 22 / 138
Bautavegen 2 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5279 22 / 46
Bautavegen 2A 7056 RANHEIM 63.4209, 10.5279 22 / 60
Bautavegen 3 7056 RANHEIM 63.4209, 10.5272 22 / 21
Bautavegen 3B 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5268 22 / 159
Bautavegen 4A 7056 RANHEIM 63.4207, 10.5279 22 / 42
Bautavegen 4B 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5278 22 / 42
Bautavegen 5A 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5268 22 / 190
Bautavegen 5B 7056 RANHEIM 63.4205, 10.5268 22 / 195
Bautavegen 5C 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5273 22 / 22
Bautavegen 5D 7056 RANHEIM 63.4205, 10.5273 22 / 22
Bautavegen 6 7056 RANHEIM 63.4205, 10.5286 22 / 41
Bautavegen 7 7056 RANHEIM 63.4203, 10.5272 22 / 19
Bautavegen 7B 7056 RANHEIM 63.4203, 10.5267 22 / 144
Bautavegen 7C 7056 RANHEIM 63.4203, 10.5266 22 / 144
Bautavegen 8A 7056 RANHEIM 63.4204, 10.5279 22 / 27
Bautavegen 8B 7056 RANHEIM 63.4203, 10.5281 22 / 157
Bautavegen 9 7056 RANHEIM 63.4200, 10.5272 22 / 18
Bautavegen 10 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5280 22 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken