Røddevegen 373
7083 LEINSTRAND

Røddevegen 373, 7083 LEINSTRAND er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røddevegen 373, 7083 LEINSTRAND:

  • Postnummer: 7083 LEINSTRAND
  • Gards-/bruksnummer: 217 / 3 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 8110 KLETT
  • Valkrins: 28 NYPVANG
  • Kyrkjesogn: 9030502 Leinstrand
  • Tettstad:

Røddevegen

Røddevegen er ein veg i Trondheim kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 50 til 373.

Adressene i Røddevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røddevegen 50 7093 TILLER 63.3199, 10.3752 312 / 7
Røddevegen 52 7093 TILLER 63.3198, 10.3754 312 / 7
Røddevegen 270 7083 LEINSTRAND 63.3170, 10.3334 214 / 4
Røddevegen 321 7083 LEINSTRAND 63.3216, 10.3443 215 / 4
Røddevegen 323 7083 LEINSTRAND 63.3210, 10.3359 215 / 3
Røddevegen 325 7083 LEINSTRAND 63.3212, 10.3352 215 / 3
Røddevegen 327 7083 LEINSTRAND 63.3209, 10.3345 215 / 1
Røddevegen 329 7083 LEINSTRAND 63.3211, 10.3343 215 / 1
Røddevegen 331 7083 LEINSTRAND 63.3215, 10.3339 215 / 1
Røddevegen 333 7083 LEINSTRAND 63.3234, 10.3347 215 / 6
Røddevegen 335 7083 LEINSTRAND 63.3233, 10.3341 215 / 6
Røddevegen 351 7083 LEINSTRAND 63.3228, 10.3291 217 / 6
Røddevegen 361 7083 LEINSTRAND 63.3251, 10.3316 216 / 1
Røddevegen 363 7083 LEINSTRAND 63.3252, 10.3319 216 / 1
Røddevegen 371 7083 LEINSTRAND 63.3253, 10.3300 217 / 3
Røddevegen 373 7083 LEINSTRAND 63.3253, 10.3296 217 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken