Tilleråsen 42
7092 TILLER

Tilleråsen 42, 7092 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tilleråsen 42, 7092 TILLER:

  • Postnummer: 7092 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 329 / 24 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7407 TILLER
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad:

Tilleråsen

Tilleråsen er ein veg i Trondheim kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 145.

Adressene i Tilleråsen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tilleråsen 14 7092 TILLER 63.3406, 10.4157 329 / 28
Tilleråsen 32 7092 TILLER 63.3382, 10.4135 329 / 25
Tilleråsen 35 7092 TILLER 63.3383, 10.4116 329 / 34
Tilleråsen 37 7092 TILLER 63.3378, 10.4111 327 / 8
Tilleråsen 39 7092 TILLER 63.3376, 10.4107 327 / 7
Tilleråsen 41 7092 TILLER 63.3374, 10.4105 327 / 9
Tilleråsen 42 7092 TILLER 63.3351, 10.4108 329 / 24
Tilleråsen 44 7092 TILLER 63.3368, 10.4105 329 / 33
Tilleråsen 45A 7092 TILLER 63.3370, 10.4100 327 / 10
Tilleråsen 45B 7092 TILLER 63.3371, 10.4099 327 / 15
Tilleråsen 47 7092 TILLER 63.3369, 10.4098 327 / 14
Tilleråsen 68 7092 TILLER 63.3345, 10.4065 327 / 5
Tilleråsen 73 7092 TILLER 63.3340, 10.4050 327 / 13
Tilleråsen 75 7092 TILLER 63.3342, 10.4039 327 / 3
Tilleråsen 145 7093 TILLER 63.3279, 10.3932 310 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken