Sagflata 18
7092 TILLER

Sagflata 18, 7092 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sagflata 18, 7092 TILLER:

  • Postnummer: 7092 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 326 / 90 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7421 TILLER-HÅRSTAD 21
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Sagflata

Sagflata er ein veg i Trondheim kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sagflata 1 7092 TILLER 63.3464, 10.3871 326 / 71
Sagflata 2 7092 TILLER 63.3461, 10.3883 326 / 72
Sagflata 3 7092 TILLER 63.3465, 10.3866 326 / 71
Sagflata 4 7092 TILLER 63.3459, 10.3881 326 / 72
Sagflata 5 7092 TILLER 63.3464, 10.3863 326 / 67
Sagflata 6 7092 TILLER 63.3461, 10.3871 326 / 95
Sagflata 7 7092 TILLER 63.3463, 10.3859 326 / 68
Sagflata 8 7092 TILLER 63.3461, 10.3869 326 / 95
Sagflata 9 7092 TILLER 63.3462, 10.3850 326 / 69
Sagflata 11 7092 TILLER 63.3462, 10.3845 326 / 70
Sagflata 12 7092 TILLER 63.3459, 10.3863 326 / 74
Sagflata 14 7092 TILLER 63.3457, 10.3866 326 / 74
Sagflata 16 7092 TILLER 63.3455, 10.3873 326 / 75
Sagflata 18 7092 TILLER 63.3454, 10.3874 326 / 90
Sagflata 20 7092 TILLER 63.3453, 10.3868 326 / 76
Sagflata 22 7092 TILLER 63.3453, 10.3866 326 / 77
Sagflata 24 7092 TILLER 63.3455, 10.3863 326 / 78
Sagflata 26 7092 TILLER 63.3455, 10.3861 326 / 79
Sagflata 28 7092 TILLER 63.3457, 10.3858 326 / 80
Sagflata 30 7092 TILLER 63.3457, 10.3856 326 / 81
Sagflata 32 7092 TILLER 63.3459, 10.3853 326 / 82
Sagflata 34 7092 TILLER 63.3459, 10.3852 326 / 83

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken