Tømmerlunna 16
7092 TILLER

Tømmerlunna 16, 7092 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tømmerlunna 16, 7092 TILLER:

  • Postnummer: 7092 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 326 / 84 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7421 TILLER-HÅRSTAD 21
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad: Trondheim

Tømmerlunna

Tømmerlunna er ein veg i Trondheim kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmerlunna 1A 7092 TILLER 63.3470, 10.3863 326 / 47
Tømmerlunna 1B 7092 TILLER 63.3469, 10.3862 326 / 47
Tømmerlunna 1C 7092 TILLER 63.3470, 10.3861 326 / 47
Tømmerlunna 1D 7092 TILLER 63.3469, 10.3860 326 / 47
Tømmerlunna 2 7092 TILLER 63.3467, 10.3879 326 / 56
Tømmerlunna 3 7092 TILLER 63.3467, 10.3860 326 / 49
Tømmerlunna 5A 7092 TILLER 63.3467, 10.3854 326 / 104
Tømmerlunna 5B 7092 TILLER 63.3468, 10.3854 326 / 105
Tømmerlunna 5C 7092 TILLER 63.3468, 10.3852 326 / 32
Tømmerlunna 6 7092 TILLER 63.3464, 10.3854 326 / 51
Tømmerlunna 7 7092 TILLER 63.3469, 10.3846 326 / 43
Tømmerlunna 8 7092 TILLER 63.3465, 10.3847 326 / 52
Tømmerlunna 9A 7092 TILLER 63.3469, 10.3842 326 / 44
Tømmerlunna 9B 7092 TILLER 63.3469, 10.3842 326 / 44
Tømmerlunna 10 7092 TILLER 63.3466, 10.3839 326 / 53
Tømmerlunna 11 7092 TILLER 63.3470, 10.3837 326 / 45
Tømmerlunna 12 7092 TILLER 63.3467, 10.3834 326 / 54
Tømmerlunna 13 7092 TILLER 63.3470, 10.3831 326 / 46
Tømmerlunna 14 7092 TILLER 63.3465, 10.3821 326 / 84
Tømmerlunna 16 7092 TILLER 63.3463, 10.3822 326 / 84

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken