Olsgårdvegen 34
9015 TROMSØ

Olsgårdvegen 34, 9015 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Olsgårdvegen 34, 9015 TROMSØ:

  • Postnummer: 9015 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 791 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 403 TEMPLARHEIMEN
  • Valkrins: 4 MORTENSNES
  • Kyrkjesogn: 11010501 Grønnåsen
  • Tettstad: Tromsø

Olsgårdvegen

Olsgårdvegen er ein veg i Tromsø kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Olsgårdvegen 1 9015 TROMSØ 69.6754, 18.9424 117 / 130
Olsgårdvegen 3 9015 TROMSØ 69.6755, 18.9418 117 / 131
Olsgårdvegen 5 9015 TROMSØ 69.6751, 18.9423 117 / 126
Olsgårdvegen 7 9015 TROMSØ 69.6751, 18.9413 117 / 127
Olsgårdvegen 9 9015 TROMSØ 69.6749, 18.9413 117 / 469
Olsgårdvegen 11 9015 TROMSØ 69.6749, 18.9414 117 / 485
Olsgårdvegen 13 9015 TROMSØ 69.6749, 18.9424 117 / 475
Olsgårdvegen 15 9015 TROMSØ 69.6747, 18.9417 117 / 463
Olsgårdvegen 16 9015 TROMSØ 69.6740, 18.9430 117 / 115
Olsgårdvegen 17 9015 TROMSØ 69.6746, 18.9423 117 / 125
Olsgårdvegen 18 9015 TROMSØ 69.6738, 18.9430 117 / 473
Olsgårdvegen 19 9015 TROMSØ 69.6744, 18.9422 117 / 124
Olsgårdvegen 19B 9015 TROMSØ 69.6744, 18.9414 117 / 512
Olsgårdvegen 20 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9427 117 / 116
Olsgårdvegen 21 9015 TROMSØ 69.6741, 18.9418 117 / 119
Olsgårdvegen 22 9015 TROMSØ 69.6734, 18.9425 117 / 467
Olsgårdvegen 23 9015 TROMSØ 69.6738, 18.9416 117 / 120
Olsgårdvegen 24 9015 TROMSØ 69.6733, 18.9424 117 / 117
Olsgårdvegen 25 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9413 117 / 121
Olsgårdvegen 26 9015 TROMSØ 69.6731, 18.9422 117 / 465
Olsgårdvegen 27 9015 TROMSØ 69.6733, 18.9410 117 / 466
Olsgårdvegen 28 9015 TROMSØ 69.6729, 18.9416 117 / 118
Olsgårdvegen 29 9015 TROMSØ 69.6734, 18.9404 117 / 122
Olsgårdvegen 30 9015 TROMSØ 69.6727, 18.9416 117 / 673
Olsgårdvegen 31 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9401 117 / 123
Olsgårdvegen 32 9015 TROMSØ 69.6726, 18.9415 117 / 472
Olsgårdvegen 34 9015 TROMSØ 69.6727, 18.9412 117 / 791

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken