Tårnfalkveien 61
4318 SANDNES

Tårnfalkveien 61, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tårnfalkveien 61, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 144 i 1102
  • Grunnkrins: 403 SKEIANE
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Tårnfalkveien

Tårnfalkveien er ein veg i Sandnes kommune med 69 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 79.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tårnfalkveien 1 4318 SANDNES 58.8437, 5.7059 59 / 151
Tårnfalkveien 2A 4318 SANDNES 58.8434, 5.7058 59 / 153
Tårnfalkveien 2B 4318 SANDNES 58.8434, 5.7054 59 / 153
Tårnfalkveien 3 4318 SANDNES 58.8437, 5.7058 59 / 151
Tårnfalkveien 4 4318 SANDNES 58.8432, 5.7053 59 / 145
Tårnfalkveien 5 4318 SANDNES 58.8438, 5.7058 59 / 151
Tårnfalkveien 6 4318 SANDNES 58.8429, 5.7055 59 / 147
Tårnfalkveien 7 4318 SANDNES 58.8438, 5.7057 59 / 151
Tårnfalkveien 8 4318 SANDNES 58.8429, 5.7056 59 / 147
Tårnfalkveien 9 4318 SANDNES 58.8439, 5.7056 59 / 151
Tårnfalkveien 10 4318 SANDNES 58.8429, 5.7057 59 / 147
Tårnfalkveien 11 4318 SANDNES 58.8440, 5.7055 59 / 151
Tårnfalkveien 12 4318 SANDNES 58.8429, 5.7058 59 / 147
Tårnfalkveien 13 4318 SANDNES 58.8441, 5.7055 59 / 151
Tårnfalkveien 14 4318 SANDNES 58.8426, 5.7059 59 / 150
Tårnfalkveien 15 4318 SANDNES 58.8441, 5.7055 59 / 151
Tårnfalkveien 16 4318 SANDNES 58.8426, 5.7057 59 / 149
Tårnfalkveien 17 4318 SANDNES 58.8442, 5.7054 59 / 151
Tårnfalkveien 18 4318 SANDNES 58.8426, 5.7055 59 / 148
Tårnfalkveien 19 4318 SANDNES 58.8442, 5.7054 59 / 151
Tårnfalkveien 20 4318 SANDNES 58.8424, 5.7056 59 / 234
Tårnfalkveien 21 4318 SANDNES 58.8442, 5.7049 59 / 151
Tårnfalkveien 22 4318 SANDNES 58.8424, 5.7058 59 / 235
Tårnfalkveien 23 4318 SANDNES 58.8442, 5.7049 59 / 151
Tårnfalkveien 24 4318 SANDNES 58.8424, 5.7060 59 / 236
Tårnfalkveien 25 4318 SANDNES 58.8441, 5.7049 59 / 151
Tårnfalkveien 26 4318 SANDNES 58.8421, 5.7061 59 / 233
Tårnfalkveien 27 4318 SANDNES 58.8441, 5.7050 59 / 151
Tårnfalkveien 28 4318 SANDNES 58.8421, 5.7060 59 / 233
Tårnfalkveien 29 4318 SANDNES 58.8440, 5.7050 59 / 151
Tårnfalkveien 30 4318 SANDNES 58.8421, 5.7059 59 / 233
Tårnfalkveien 31 4318 SANDNES 58.8439, 5.7050 59 / 151
Tårnfalkveien 32 4318 SANDNES 58.8421, 5.7058 59 / 233
Tårnfalkveien 33 4318 SANDNES 58.8439, 5.7051 59 / 151
Tårnfalkveien 34 4318 SANDNES 58.8421, 5.7057 59 / 233
Tårnfalkveien 35 4318 SANDNES 58.8438, 5.7051 59 / 151
Tårnfalkveien 36 4318 SANDNES 58.8418, 5.7058 59 / 237
Tårnfalkveien 37 4318 SANDNES 58.8437, 5.7052 59 / 151
Tårnfalkveien 38 4318 SANDNES 58.8419, 5.7060 59 / 238
Tårnfalkveien 39 4318 SANDNES 58.8437, 5.7052 59 / 151
Tårnfalkveien 40 4318 SANDNES 58.8419, 5.7062 59 / 239
Tårnfalkveien 41 4318 SANDNES 58.8436, 5.7052 59 / 151
Tårnfalkveien 42 4318 SANDNES 58.8416, 5.7063 59 / 245
Tårnfalkveien 43 4318 SANDNES 58.8436, 5.7053 59 / 151
Tårnfalkveien 44 4318 SANDNES 58.8416, 5.7062 59 / 245
Tårnfalkveien 45 4318 SANDNES 58.8430, 5.7050 59 / 136
Tårnfalkveien 46 4318 SANDNES 58.8416, 5.7061 59 / 245
Tårnfalkveien 47 4318 SANDNES 58.8429, 5.7050 59 / 137
Tårnfalkveien 48 4318 SANDNES 58.8416, 5.7060 59 / 245
Tårnfalkveien 49 4318 SANDNES 58.8428, 5.7050 59 / 138
Tårnfalkveien 50 4318 SANDNES 58.8416, 5.7059 59 / 245
Tårnfalkveien 51 4318 SANDNES 58.8427, 5.7050 59 / 139
Tårnfalkveien 52 4318 SANDNES 58.8413, 5.7059 59 / 240
Tårnfalkveien 53 4318 SANDNES 58.8426, 5.7050 59 / 140
Tårnfalkveien 54 4318 SANDNES 58.8414, 5.7062 59 / 241
Tårnfalkveien 55 4318 SANDNES 58.8425, 5.7050 59 / 141
Tårnfalkveien 56 4318 SANDNES 58.8414, 5.7064 59 / 242
Tårnfalkveien 57 4318 SANDNES 58.8424, 5.7050 59 / 142
Tårnfalkveien 59 4318 SANDNES 58.8423, 5.7051 59 / 143
Tårnfalkveien 61 4318 SANDNES 58.8422, 5.7051 59 / 144
Tårnfalkveien 63 4318 SANDNES 58.8420, 5.7053 59 / 224
Tårnfalkveien 65 4318 SANDNES 58.8419, 5.7053 59 / 225
Tårnfalkveien 67 4318 SANDNES 58.8418, 5.7053 59 / 226
Tårnfalkveien 69 4318 SANDNES 58.8417, 5.7054 59 / 227
Tårnfalkveien 71 4318 SANDNES 58.8416, 5.7054 59 / 228
Tårnfalkveien 73 4318 SANDNES 58.8415, 5.7054 59 / 229
Tårnfalkveien 75 4318 SANDNES 58.8414, 5.7055 59 / 230
Tårnfalkveien 77 4318 SANDNES 58.8413, 5.7055 59 / 231
Tårnfalkveien 79 4318 SANDNES 58.8412, 5.7055 59 / 232

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken