Siemsvegen 16
7624 EKNE

Siemsvegen 16, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Siemsvegen 16, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 16 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 308 SKARÅS
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad:

Siemsvegen

Siemsvegen er ein veg i Levanger kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Siemsvegen 5 7624 EKNE 63.6787, 11.0537 156 / 3
Siemsvegen 16 7624 EKNE 63.6805, 11.0531 154 / 16
Siemsvegen 20 7624 EKNE 63.6800, 11.0523 154 / 14
Siemsvegen 24 7624 EKNE 63.6811, 11.0514 154 / 4
Siemsvegen 33 7624 EKNE 63.6789, 11.0491 154 / 6
Siemsvegen 62 7624 EKNE 63.6797, 11.0459 154 / 9
Siemsvegen 64 7624 EKNE 63.6790, 11.0420 154 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken