Kalvøyvegen 57
6285 STOREKALVØY

Kalvøyvegen 57, 6285 STOREKALVØY er ei adresse i Haram.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kalvøyvegen 57, 6285 STOREKALVØY:

  • Postnummer: 6285 STOREKALVØY
  • Gards-/bruksnummer: 181 / 30 i 1534 Haram
  • Grunnkrins: 401 BJØRNØY/KALVØY
  • Valkrins: 15 SØVIK/GRYTASTRANDA KRINS
  • Kyrkjesogn: 8040602 Hamnsund
  • Tettstad:

Kalvøyvegen

Kalvøyvegen er ein veg i Haram kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kalvøyvegen 21 6285 STOREKALVØY 62.5288, 6.2042 181 / 13
Kalvøyvegen 23 6285 STOREKALVØY 62.5289, 6.2048 181 / 6
Kalvøyvegen 25 6285 STOREKALVØY 62.5292, 6.2058 181 / 11
Kalvøyvegen 32 6285 STOREKALVØY 62.5292, 6.2032 181 / 33
Kalvøyvegen 41 6285 STOREKALVØY 62.5302, 6.2032 181 / 9
Kalvøyvegen 50 6285 STOREKALVØY 62.5296, 6.2021 181 / 32
Kalvøyvegen 51 6285 STOREKALVØY 62.5307, 6.2039 181 / 5
Kalvøyvegen 55 6285 STOREKALVØY 62.5308, 6.2042 181 / 8
Kalvøyvegen 57 6285 STOREKALVØY 62.5310, 6.2050 181 / 30
Kalvøyvegen 60 6285 STOREKALVØY 62.5293, 6.2008 181 / 7
Kalvøyvegen 62 6285 STOREKALVØY 62.5288, 6.2012 181 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken