Elgane 3
4360 VARHAUG

Elgane 3, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elgane 3, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 77 i 1119
  • Grunnkrins: 308 AUESTAD
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Elgane

Elgane er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 140.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elgane 1 4360 VARHAUG 58.6158, 5.7240 59 / 77
Elgane 3 4360 VARHAUG 58.6165, 5.7238 59 / 77
Elgane 5 4360 VARHAUG 58.6151, 5.7249 59 / 78
Elgane 41 4360 VARHAUG 58.6131, 5.7292 59 / 116
Elgane 43 4360 VARHAUG 58.6133, 5.7302 59 / 116
Elgane 90 4360 VARHAUG 58.6101, 5.7356 59 / 9
Elgane 92 4360 VARHAUG 58.6109, 5.7367 59 / 9
Elgane 110 4360 VARHAUG 58.6082, 5.7377 59 / 81
Elgane 112 4360 VARHAUG 58.6082, 5.7382 59 / 81
Elgane 140 4360 VARHAUG 58.6053, 5.7420 59 / 86

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken