Godhamnvegen 212
2332 ÅSVANG

Godhamnvegen 212, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Godhamnvegen 212, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 270 / 2 i 0417
  • Grunnkrins: 505 BOTTENFJELLET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Godhamnvegen

Godhamnvegen er ein veg i Stange kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 85 til 231.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Godhamnvegen 85 2332 ÅSVANG 60.7262, 11.4270 264 / 2
Godhamnvegen 98 2332 ÅSVANG 60.7250, 11.4265 264 / 2
Godhamnvegen 210 2332 ÅSVANG 60.7160, 11.4289 271 / 1
Godhamnvegen 212 2332 ÅSVANG 60.7181, 11.4351 270 / 2
Godhamnvegen 231 2332 ÅSVANG 60.7138, 11.4270 271 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken