Røysatunet 15
6823 SANDANE

Røysatunet 15, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røysatunet 15, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 14 i 1445
  • Grunnkrins: 109 SANDANE SØR
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Røysatunet

Røysatunet er ein veg i Gloppen kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røysatunet 1 6823 SANDANE 61.7690, 6.2272 77 / 14
Røysatunet 3 6823 SANDANE 61.7689, 6.2274 77 / 14
Røysatunet 5 6823 SANDANE 61.7690, 6.2276 77 / 14
Røysatunet 7 6823 SANDANE 61.7691, 6.2274 77 / 14
Røysatunet 9 6823 SANDANE 61.7693, 6.2276 77 / 14
Røysatunet 11 6823 SANDANE 61.7692, 6.2278 77 / 14
Røysatunet 13 6823 SANDANE 61.7694, 6.2281 77 / 14
Røysatunet 15 6823 SANDANE 61.7695, 6.2279 77 / 14
Røysatunet 16 6823 SANDANE 61.7694, 6.2273 77 / 14
Røysatunet 17 6823 SANDANE 61.7696, 6.2277 77 / 14
Røysatunet 18 6823 SANDANE 61.7696, 6.2272 77 / 14
Røysatunet 19 6823 SANDANE 61.7697, 6.2276 77 / 14
Røysatunet 21 6823 SANDANE 61.7699, 6.2273 77 / 14
Røysatunet 23 6823 SANDANE 61.7699, 6.2270 77 / 14
Røysatunet 25 6823 SANDANE 61.7699, 6.2267 77 / 14
Røysatunet 27 6823 SANDANE 61.7698, 6.2265 77 / 14
Røysatunet 28 6823 SANDANE 61.7695, 6.2267 77 / 14
Røysatunet 29 6823 SANDANE 61.7697, 6.2263 77 / 14
Røysatunet 30 6823 SANDANE 61.7694, 6.2265 77 / 14
Røysatunet 31 6823 SANDANE 61.7696, 6.2261 77 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken