Rådalsholtet 1
1663 ROLVSØY

Rådalsholtet 1, 1663 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rådalsholtet 1, 1663 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1663 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 726 / 255 i 0106
  • Grunnkrins: 3110 RÅDALEN
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Rådalsholtet

Rådalsholtet er ein veg i Fredrikstad kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rådalsholtet 1 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9888 726 / 255
Rådalsholtet 2 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9897 726 / 210
Rådalsholtet 3 1663 ROLVSØY 59.2558, 10.9886 726 / 207
Rådalsholtet 4 1663 ROLVSØY 59.2557, 10.9893 726 / 209
Rådalsholtet 5 1663 ROLVSØY 59.2556, 10.9885 737 / 330
Rådalsholtet 6 1663 ROLVSØY 59.2555, 10.9890 726 / 208
Rådalsholtet 7 1663 ROLVSØY 59.2557, 10.9881 726 / 206
Rådalsholtet 9 1663 ROLVSØY 59.2550, 10.9874 737 / 334
Rådalsholtet 10 1663 ROLVSØY 59.2552, 10.9888 737 / 333
Rådalsholtet 11 1663 ROLVSØY 59.2553, 10.9877 737 / 335
Rådalsholtet 12 1663 ROLVSØY 59.2550, 10.9887 737 / 336
Rådalsholtet 13 1663 ROLVSØY 59.2552, 10.9881 737 / 337
Rådalsholtet 14 1663 ROLVSØY 59.2547, 10.9886 737 / 338
Rådalsholtet 15 1663 ROLVSØY 59.2550, 10.9880 737 / 339
Rådalsholtet 16 1663 ROLVSØY 59.2544, 10.9886 737 / 340
Rådalsholtet 17 1663 ROLVSØY 59.2547, 10.9880 737 / 341
Rådalsholtet 19 1663 ROLVSØY 59.2547, 10.9874 737 / 342
Rådalsholtet 21 1663 ROLVSØY 59.2544, 10.9876 737 / 331
Rådalsholtet 23 1663 ROLVSØY 59.2543, 10.9879 737 / 332

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken