Bjerringbakken 9
1177 OSLO

Bjerringbakken 9, 1177 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerringbakken 9, 1177 OSLO:

  • Postnummer: 1177 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 197 / 623 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3005 NEDRE BEKKELAGET
  • Valkrins: 1402 Bekkelaget skole
  • Kyrkjesogn: 1020503 Bekkelaget og Ormøy
  • Tettstad: Oslo

Bjerringbakken

Bjerringbakken er ein veg i Oslo kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerringbakken 7 1177 OSLO 59.8834, 10.7710 197 / 622
Bjerringbakken 9 1177 OSLO 59.8832, 10.7711 197 / 623

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken