Breiens vei 1
1166 OSLO

Breiens vei 1, 1166 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Breiens vei 1, 1166 OSLO:

  • Postnummer: 1166 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 183 / 380 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3108 Ljabru nord
  • Valkrins: 1408 Munkerud skole
  • Kyrkjesogn: 1020101 Nordstrand
  • Tettstad: Oslo

Breiens vei

Breiens vei er ein veg i Oslo kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 41.

Adressene i Breiens vei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breiens vei 1 1166 OSLO 59.8581, 10.8019 183 / 380
Breiens vei 2 1166 OSLO 59.8585, 10.8030 183 / 13
Breiens vei 3 1166 OSLO 59.8582, 10.8024 183 / 598
Breiens vei 5 1166 OSLO 59.8582, 10.8028 183 / 73
Breiens vei 6 1165 OSLO 59.8590, 10.8090 181 / 365
Breiens vei 7 1166 OSLO 59.8582, 10.8032 183 / 73
Breiens vei 8 1165 OSLO 59.8590, 10.8093 181 / 364
Breiens vei 9 1166 OSLO 59.8582, 10.8033 183 / 73
Breiens vei 11 1165 OSLO 59.8582, 10.8037 181 / 83
Breiens vei 12 1165 OSLO 59.8588, 10.8098 181 / 1045
Breiens vei 13 1165 OSLO 59.8581, 10.8036 181 / 879
Breiens vei 14 1165 OSLO 59.8588, 10.8100 181 / 1023
Breiens vei 15 1165 OSLO 59.8582, 10.8049 181 / 71
Breiens vei 17 1165 OSLO 59.8582, 10.8051 181 / 1189
Breiens vei 19 1165 OSLO 59.8580, 10.8057 181 / 1062
Breiens vei 21 1165 OSLO 59.8583, 10.8056 181 / 1154
Breiens vei 23 1165 OSLO 59.8582, 10.8058 181 / 117
Breiens vei 27 1165 OSLO 59.8585, 10.8070 181 / 732
Breiens vei 29A 1165 OSLO 59.8586, 10.8076 181 / 433
Breiens vei 29B 1165 OSLO 59.8585, 10.8076 181 / 433
Breiens vei 29C 1165 OSLO 59.8585, 10.8077 181 / 433
Breiens vei 29D 1165 OSLO 59.8583, 10.8077 181 / 433
Breiens vei 29E 1165 OSLO 59.8583, 10.8078 181 / 433
Breiens vei 29F 1165 OSLO 59.8582, 10.8078 181 / 433
Breiens vei 33 1165 OSLO 59.8586, 10.8088 181 / 243
Breiens vei 35 1165 OSLO 59.8586, 10.8094 181 / 317
Breiens vei 37 1165 OSLO 59.8584, 10.8096 181 / 785
Breiens vei 39 1165 OSLO 59.8586, 10.8099 181 / 318
Breiens vei 41 1165 OSLO 59.8584, 10.8099 181 / 868

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken