Eltonveien 41
0586 OSLO

Eltonveien 41, 0586 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eltonveien 41, 0586 OSLO:

  • Postnummer: 0586 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 306 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4124 Refstad nord
  • Valkrins: 901 Refstad skole
  • Kyrkjesogn: 1041001 Sinsen
  • Tettstad: Oslo

Eltonveien

Eltonveien er ein veg i Oslo kommune med 85 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 111.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eltonveien 1 0586 OSLO 59.9399, 10.7993 84 / 110
Eltonveien 1B 0586 OSLO 59.9396, 10.7990 84 / 113
Eltonveien 2 0586 OSLO 59.9403, 10.7994 84 / 42
Eltonveien 3 0586 OSLO 59.9396, 10.7997 84 / 116
Eltonveien 3B 0586 OSLO 59.9394, 10.8000 84 / 45
Eltonveien 4 0586 OSLO 59.9402, 10.8000 84 / 69
Eltonveien 4B 0586 OSLO 59.9404, 10.8004 84 / 143
Eltonveien 4C 0586 OSLO 59.9401, 10.7997 84 / 374
Eltonveien 5 0586 OSLO 59.9390, 10.8006 84 / 101
Eltonveien 6A 0586 OSLO 59.9401, 10.8007 84 / 73
Eltonveien 6B 0586 OSLO 59.9400, 10.8003 84 / 327
Eltonveien 6C 0586 OSLO 59.9399, 10.8000 84 / 363
Eltonveien 7 0586 OSLO 59.9389, 10.8009 84 / 104
Eltonveien 8B 0586 OSLO 59.9398, 10.8004 84 / 183
Eltonveien 8C 0586 OSLO 59.9399, 10.8008 84 / 95
Eltonveien 8D 0586 OSLO 59.9399, 10.8010 84 / 95
Eltonveien 9A 0586 OSLO 59.9388, 10.8013 84 / 102
Eltonveien 9B 0586 OSLO 59.9387, 10.8013 84 / 102
Eltonveien 9C 0586 OSLO 59.9387, 10.8014 84 / 102
Eltonveien 9D 0586 OSLO 59.9386, 10.8014 84 / 102
Eltonveien 10 0586 OSLO 59.9398, 10.8012 84 / 77
Eltonveien 10B 0586 OSLO 59.9395, 10.8009 84 / 258
Eltonveien 12 0586 OSLO 59.9396, 10.8014 84 / 79
Eltonveien 12B 0586 OSLO 59.9394, 10.8011 84 / 169
Eltonveien 13 0586 OSLO 59.9384, 10.8015 84 / 330
Eltonveien 14A 0586 OSLO 59.9392, 10.8015 84 / 98
Eltonveien 14B 0586 OSLO 59.9393, 10.8019 84 / 155
Eltonveien 14C 0586 OSLO 59.9395, 10.8019 84 / 155
Eltonveien 15 0586 OSLO 59.9383, 10.8015 84 / 329
Eltonveien 16 0586 OSLO 59.9391, 10.8016 84 / 188
Eltonveien 16B 0586 OSLO 59.9391, 10.8021 84 / 99
Eltonveien 17 0586 OSLO 59.9382, 10.8015 84 / 328
Eltonveien 18 0586 OSLO 59.9389, 10.8021 84 / 291
Eltonveien 18B 0586 OSLO 59.9389, 10.8024 84 / 100
Eltonveien 19 0586 OSLO 59.9383, 10.8011 84 / 324
Eltonveien 20 0586 OSLO 59.9389, 10.8027 84 / 67
Eltonveien 20B 0586 OSLO 59.9387, 10.8022 84 / 257
Eltonveien 21 0586 OSLO 59.9381, 10.8011 84 / 321
Eltonveien 22 0586 OSLO 59.9390, 10.8033 84 / 158
Eltonveien 23 0586 OSLO 59.9381, 10.8011 84 / 316
Eltonveien 24 0586 OSLO 59.9392, 10.8036 84 / 177
Eltonveien 25 0586 OSLO 59.9381, 10.8007 84 / 319
Eltonveien 27 0586 OSLO 59.9381, 10.8007 84 / 320
Eltonveien 29 0586 OSLO 59.9380, 10.8007 84 / 322
Eltonveien 31 0586 OSLO 59.9380, 10.8003 84 / 318
Eltonveien 33 0586 OSLO 59.9379, 10.8003 84 / 317
Eltonveien 35 0586 OSLO 59.9378, 10.8003 84 / 323
Eltonveien 37 0586 OSLO 59.9375, 10.8008 84 / 304
Eltonveien 39 0586 OSLO 59.9375, 10.8009 84 / 305
Eltonveien 41 0586 OSLO 59.9375, 10.8011 84 / 306
Eltonveien 43 0586 OSLO 59.9376, 10.8014 84 / 307
Eltonveien 45 0586 OSLO 59.9376, 10.8016 84 / 308
Eltonveien 47 0586 OSLO 59.9376, 10.8018 84 / 309
Eltonveien 49 0586 OSLO 59.9378, 10.8011 84 / 303
Eltonveien 51 0586 OSLO 59.9378, 10.8013 84 / 302
Eltonveien 53 0586 OSLO 59.9378, 10.8015 84 / 301
Eltonveien 55 0586 OSLO 59.9379, 10.8018 84 / 293
Eltonveien 57 0586 OSLO 59.9379, 10.8020 84 / 294
Eltonveien 59 0586 OSLO 59.9379, 10.8022 84 / 295
Eltonveien 61 0586 OSLO 59.9379, 10.8025 84 / 289
Eltonveien 63 0586 OSLO 59.9379, 10.8027 84 / 288
Eltonveien 65 0586 OSLO 59.9379, 10.8028 84 / 287
Eltonveien 67 0586 OSLO 59.9381, 10.8018 84 / 296
Eltonveien 69 0586 OSLO 59.9381, 10.8020 84 / 297
Eltonveien 71 0586 OSLO 59.9382, 10.8022 84 / 298
Eltonveien 73 0586 OSLO 59.9382, 10.8025 84 / 280
Eltonveien 75 0586 OSLO 59.9382, 10.8027 84 / 281
Eltonveien 77 0586 OSLO 59.9382, 10.8029 84 / 282
Eltonveien 79 0586 OSLO 59.9382, 10.8032 84 / 268
Eltonveien 81 0586 OSLO 59.9383, 10.8034 84 / 269
Eltonveien 83 0586 OSLO 59.9383, 10.8035 84 / 270
Eltonveien 85 0586 OSLO 59.9385, 10.8026 84 / 260
Eltonveien 87 0586 OSLO 59.9385, 10.8028 84 / 261
Eltonveien 89 0586 OSLO 59.9385, 10.8030 84 / 262
Eltonveien 91 0586 OSLO 59.9385, 10.8033 84 / 263
Eltonveien 93 0586 OSLO 59.9385, 10.8035 84 / 264
Eltonveien 95 0586 OSLO 59.9385, 10.8037 84 / 265
Eltonveien 97 0586 OSLO 59.9386, 10.8040 84 / 276
Eltonveien 99 0586 OSLO 59.9387, 10.8042 84 / 277
Eltonveien 101 0586 OSLO 59.9387, 10.8045 84 / 278
Eltonveien 103 0586 OSLO 59.9387, 10.8035 84 / 272
Eltonveien 105 0586 OSLO 59.9387, 10.8035 84 / 271
Eltonveien 107 0586 OSLO 59.9388, 10.8041 84 / 275
Eltonveien 109 0586 OSLO 59.9389, 10.8041 84 / 274
Eltonveien 111 0586 OSLO 59.9390, 10.8041 84 / 273

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken