Emil Korsmos vei 16
0678 OSLO

Emil Korsmos vei 16, 0678 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Emil Korsmos vei 16, 0678 OSLO:

  • Postnummer: 0678 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 270 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3512 SVARTDAL
  • Valkrins: 1307 Høyenhall skole
  • Kyrkjesogn: 1020601 Manglerud
  • Tettstad: Oslo

Emil Korsmos vei

Emil Korsmos vei er ein veg i Oslo kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Emil Korsmos vei 1 0678 OSLO 59.8990, 10.8062 148 / 271
Emil Korsmos vei 2 0678 OSLO 59.8987, 10.8073 148 / 270
Emil Korsmos vei 3 0678 OSLO 59.8989, 10.8064 148 / 271
Emil Korsmos vei 4 0678 OSLO 59.8986, 10.8075 148 / 270
Emil Korsmos vei 5 0678 OSLO 59.8987, 10.8065 148 / 271
Emil Korsmos vei 6 0678 OSLO 59.8984, 10.8077 148 / 270
Emil Korsmos vei 7 0678 OSLO 59.8986, 10.8067 148 / 271
Emil Korsmos vei 9 0678 OSLO 59.8982, 10.8073 148 / 271
Emil Korsmos vei 10 0678 OSLO 59.8980, 10.8084 148 / 270
Emil Korsmos vei 11 0678 OSLO 59.8981, 10.8074 148 / 271
Emil Korsmos vei 12 0678 OSLO 59.8978, 10.8086 148 / 270
Emil Korsmos vei 13 0678 OSLO 59.8979, 10.8076 148 / 271
Emil Korsmos vei 14 0678 OSLO 59.8977, 10.8088 148 / 270
Emil Korsmos vei 15 0678 OSLO 59.8978, 10.8079 148 / 271
Emil Korsmos vei 16 0678 OSLO 59.8977, 10.8097 148 / 270
Emil Korsmos vei 17 0678 OSLO 59.8974, 10.8085 148 / 271
Emil Korsmos vei 18 0678 OSLO 59.8978, 10.8095 148 / 270
Emil Korsmos vei 19 0678 OSLO 59.8973, 10.8087 148 / 271
Emil Korsmos vei 20 0678 OSLO 59.8979, 10.8093 148 / 270
Emil Korsmos vei 21 0678 OSLO 59.8972, 10.8089 148 / 271
Emil Korsmos vei 22 0678 OSLO 59.8978, 10.8103 148 / 270
Emil Korsmos vei 23 0678 OSLO 59.8971, 10.8091 148 / 271
Emil Korsmos vei 24 0678 OSLO 59.8980, 10.8101 148 / 270
Emil Korsmos vei 25 0678 OSLO 59.8977, 10.8107 148 / 271
Emil Korsmos vei 26 0678 OSLO 59.8981, 10.8099 148 / 270

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken