Enerhauggata 5
0651 OSLO

Enerhauggata 5, 0651 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enerhauggata 5, 0651 OSLO:

  • Postnummer: 0651 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 230 / 305 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2506 GRØNLAND RODE 6
  • Valkrins: 102 Tøyen skole
  • Kyrkjesogn: 1010802 Gamlebyen og Grønland
  • Tettstad: Oslo

Enerhauggata

Enerhauggata er ei gate i Oslo kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enerhauggata 1 0651 OSLO 59.9133, 10.7683 230 / 305
Enerhauggata 2 0651 OSLO 59.9137, 10.7691 230 / 34
Enerhauggata 3 0651 OSLO 59.9131, 10.7679 230 / 305
Enerhauggata 4 0651 OSLO 59.9129, 10.7696 230 / 35
Enerhauggata 5 0651 OSLO 59.9126, 10.7682 230 / 305
Enerhauggata 7 0651 OSLO 59.9123, 10.7690 230 / 305

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken