Enerhaugkleiva 4
0650 OSLO

Enerhaugkleiva 4, 0650 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enerhaugkleiva 4, 0650 OSLO:

  • Postnummer: 0650 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 230 / 36 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2505 GRØNLAND RODE 5
  • Valkrins: 101 Vahl skole
  • Kyrkjesogn: 1010802 Gamlebyen og Grønland
  • Tettstad: Oslo

Enerhaugkleiva

Enerhaugkleiva er ein veg i Oslo kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enerhaugkleiva 4 0650 OSLO 59.9118, 10.7676 230 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken