Enoks vei 19
1181 OSLO

Enoks vei 19, 1181 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enoks vei 19, 1181 OSLO:

  • Postnummer: 1181 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 134 / 13 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3502 LILLE EKEBERG
  • Valkrins: 1401 Ekeberg skole
  • Kyrkjesogn: 1020503 Bekkelaget og Ormøy
  • Tettstad: Oslo

Enoks vei

Enoks vei er ein veg i Oslo kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enoks vei 1 1181 OSLO 59.8989, 10.7843 134 / 11
Enoks vei 2 1181 OSLO 59.8985, 10.7848 134 / 6
Enoks vei 3 1181 OSLO 59.8989, 10.7838 134 / 11
Enoks vei 4 1181 OSLO 59.8985, 10.7851 134 / 6
Enoks vei 5 1181 OSLO 59.8988, 10.7833 134 / 81
Enoks vei 6 1181 OSLO 59.8983, 10.7854 134 / 6
Enoks vei 7 1181 OSLO 59.8986, 10.7835 134 / 14
Enoks vei 8 1181 OSLO 59.8982, 10.7855 134 / 6
Enoks vei 9 1181 OSLO 59.8986, 10.7838 134 / 14
Enoks vei 11 1181 OSLO 59.8984, 10.7841 134 / 14
Enoks vei 13 1181 OSLO 59.8982, 10.7841 134 / 14
Enoks vei 15 1181 OSLO 59.8980, 10.7843 134 / 13
Enoks vei 17 1181 OSLO 59.8980, 10.7846 134 / 13
Enoks vei 19 1181 OSLO 59.8978, 10.7849 134 / 13
Enoks vei 21 1181 OSLO 59.8977, 10.7849 134 / 13
Enoks vei 23 1181 OSLO 59.8974, 10.7851 134 / 13
Enoks vei 25 1181 OSLO 59.8974, 10.7854 134 / 13
Enoks vei 27 1181 OSLO 59.8972, 10.7857 134 / 13
Enoks vei 29 1181 OSLO 59.8971, 10.7857 134 / 13
Enoks vei 30 1181 OSLO 59.8966, 10.7880 134 / 32
Enoks vei 31 1181 OSLO 59.8968, 10.7859 134 / 13
Enoks vei 33 1181 OSLO 59.8968, 10.7862 134 / 13
Enoks vei 35 1181 OSLO 59.8966, 10.7865 134 / 13
Enoks vei 37 1181 OSLO 59.8964, 10.7865 134 / 13
Enoks vei 39 1181 OSLO 59.8960, 10.7872 134 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken