Erich Mogensøns vei 16
0594 OSLO

Erich Mogensøns vei 16, 0594 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erich Mogensøns vei 16, 0594 OSLO:

  • Postnummer: 0594 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 300 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4111 LINDERUD
  • Valkrins: 904 Linderud skole
  • Kyrkjesogn: 1031201 Tonsen
  • Tettstad: Oslo

Erich Mogensøns vei

Erich Mogensøns vei er ein veg i Oslo kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erich Mogensøns vei 7 0594 OSLO 59.9440, 10.8422 88 / 275
Erich Mogensøns vei 9 0594 OSLO 59.9440, 10.8417 88 / 275
Erich Mogensøns vei 11 0594 OSLO 59.9441, 10.8416 88 / 275
Erich Mogensøns vei 12 0594 OSLO 59.9432, 10.8420 88 / 300
Erich Mogensøns vei 13 0594 OSLO 59.9442, 10.8414 88 / 275
Erich Mogensøns vei 14 0594 OSLO 59.9434, 10.8415 88 / 300
Erich Mogensøns vei 15 0594 OSLO 59.9443, 10.8414 88 / 275
Erich Mogensøns vei 16 0594 OSLO 59.9433, 10.8416 88 / 300
Erich Mogensøns vei 17 0594 OSLO 59.9438, 10.8409 88 / 275
Erich Mogensøns vei 18 0594 OSLO 59.9432, 10.8417 88 / 300
Erich Mogensøns vei 19 0594 OSLO 59.9439, 10.8408 88 / 275
Erich Mogensøns vei 20 0594 OSLO 59.9431, 10.8399 88 / 300
Erich Mogensøns vei 21 0594 OSLO 59.9440, 10.8406 88 / 275
Erich Mogensøns vei 22 0594 OSLO 59.9430, 10.8400 88 / 300
Erich Mogensøns vei 23 0594 OSLO 59.9441, 10.8405 88 / 275
Erich Mogensøns vei 24 0594 OSLO 59.9429, 10.8401 88 / 300
Erich Mogensøns vei 25 0594 OSLO 59.9436, 10.8400 88 / 275
Erich Mogensøns vei 26 0594 OSLO 59.9428, 10.8383 88 / 300
Erich Mogensøns vei 27 0594 OSLO 59.9437, 10.8400 88 / 275
Erich Mogensøns vei 28 0594 OSLO 59.9427, 10.8384 88 / 300
Erich Mogensøns vei 29 0594 OSLO 59.9438, 10.8398 88 / 275
Erich Mogensøns vei 30 0594 OSLO 59.9426, 10.8385 88 / 300
Erich Mogensøns vei 31 0594 OSLO 59.9440, 10.8397 88 / 275
Erich Mogensøns vei 32 0594 OSLO 59.9425, 10.8368 88 / 300
Erich Mogensøns vei 34 0594 OSLO 59.9424, 10.8368 88 / 300
Erich Mogensøns vei 36 0594 OSLO 59.9423, 10.8369 88 / 300
Erich Mogensøns vei 38 0594 OSLO 59.9432, 10.8355 88 / 307
Erich Mogensøns vei 40 0594 OSLO 59.9420, 10.8357 88 / 418

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken