Erika Nissens gate 14
0480 OSLO

Erika Nissens gate 14, 0480 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erika Nissens gate 14, 0480 OSLO:

  • Postnummer: 0480 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 224 / 140 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 1901 ÅSEN RODE 1
  • Valkrins: 303 Nordpolen skole
  • Kyrkjesogn: 1040102 TORSHOV OG LILLEBORG
  • Tettstad: Oslo

Erika Nissens gate

Erika Nissens gate er ei gate i Oslo kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erika Nissens gate 1 0480 OSLO 59.9365, 10.7719 224 / 127
Erika Nissens gate 2 0480 OSLO 59.9367, 10.7712 224 / 128
Erika Nissens gate 3 0480 OSLO 59.9366, 10.7719 224 / 129
Erika Nissens gate 4 0480 OSLO 59.9368, 10.7712 224 / 130
Erika Nissens gate 5 0480 OSLO 59.9368, 10.7719 224 / 131
Erika Nissens gate 6 0480 OSLO 59.9370, 10.7712 224 / 132
Erika Nissens gate 7 0480 OSLO 59.9369, 10.7719 224 / 133
Erika Nissens gate 8 0480 OSLO 59.9371, 10.7712 224 / 134
Erika Nissens gate 9 0480 OSLO 59.9371, 10.7720 224 / 135
Erika Nissens gate 10 0480 OSLO 59.9373, 10.7713 224 / 136
Erika Nissens gate 11 0480 OSLO 59.9372, 10.7720 224 / 137
Erika Nissens gate 12 0480 OSLO 59.9375, 10.7714 224 / 138
Erika Nissens gate 13 0480 OSLO 59.9373, 10.7720 224 / 139
Erika Nissens gate 14 0480 OSLO 59.9376, 10.7711 224 / 140

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken