Erlandstuveien 31F
1178 OSLO

Erlandstuveien 31F, 1178 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erlandstuveien 31F, 1178 OSLO:

  • Postnummer: 1178 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 254 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3010 BRANNFJELL
  • Valkrins: 1402 Bekkelaget skole
  • Kyrkjesogn: 1020503 Bekkelaget og Ormøy
  • Tettstad: Oslo

Erlandstuveien

Erlandstuveien er ein veg i Oslo kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erlandstuveien 1A 1178 OSLO 59.8881, 10.7759 151 / 65
Erlandstuveien 1B 1178 OSLO 59.8881, 10.7760 151 / 65
Erlandstuveien 1C 1178 OSLO 59.8881, 10.7761 151 / 65
Erlandstuveien 1D 1178 OSLO 59.8881, 10.7762 151 / 65
Erlandstuveien 2 1178 OSLO 59.8884, 10.7753 151 / 80
Erlandstuveien 3 1178 OSLO 59.8882, 10.7771 151 / 87
Erlandstuveien 4 1178 OSLO 59.8884, 10.7762 151 / 81
Erlandstuveien 5 1178 OSLO 59.8882, 10.7778 151 / 88
Erlandstuveien 6 1178 OSLO 59.8885, 10.7768 151 / 78
Erlandstuveien 7A 1178 OSLO 59.8881, 10.7781 151 / 85
Erlandstuveien 7B 1178 OSLO 59.8881, 10.7784 151 / 85
Erlandstuveien 8 1178 OSLO 59.8884, 10.7773 151 / 77
Erlandstuveien 9 1178 OSLO 59.8880, 10.7787 151 / 86
Erlandstuveien 10 1178 OSLO 59.8884, 10.7779 151 / 76
Erlandstuveien 11 1178 OSLO 59.8878, 10.7793 151 / 84
Erlandstuveien 12A 1178 OSLO 59.8883, 10.7784 151 / 74
Erlandstuveien 12B 1178 OSLO 59.8884, 10.7784 151 / 74
Erlandstuveien 12C 1178 OSLO 59.8883, 10.7787 151 / 74
Erlandstuveien 12D 1178 OSLO 59.8884, 10.7786 151 / 74
Erlandstuveien 13A 1178 OSLO 59.8876, 10.7801 151 / 49
Erlandstuveien 13B 1178 OSLO 59.8876, 10.7800 151 / 49
Erlandstuveien 13C 1178 OSLO 59.8875, 10.7803 151 / 49
Erlandstuveien 13D 1178 OSLO 59.8875, 10.7803 151 / 49
Erlandstuveien 14A 1178 OSLO 59.8883, 10.7789 151 / 70
Erlandstuveien 14B 1178 OSLO 59.8883, 10.7790 151 / 70
Erlandstuveien 14C 1178 OSLO 59.8883, 10.7791 151 / 70
Erlandstuveien 14D 1178 OSLO 59.8882, 10.7792 151 / 70
Erlandstuveien 15A 1178 OSLO 59.8874, 10.7805 151 / 305
Erlandstuveien 15B 1178 OSLO 59.8874, 10.7806 151 / 305
Erlandstuveien 15C 1178 OSLO 59.8874, 10.7808 151 / 305
Erlandstuveien 15D 1178 OSLO 59.8874, 10.7808 151 / 305
Erlandstuveien 16 1178 OSLO 59.8878, 10.7805 151 / 102
Erlandstuveien 17A 1178 OSLO 59.8873, 10.7810 151 / 306
Erlandstuveien 17B 1178 OSLO 59.8873, 10.7810 151 / 306
Erlandstuveien 17C 1178 OSLO 59.8873, 10.7813 151 / 306
Erlandstuveien 17D 1178 OSLO 59.8873, 10.7813 151 / 306
Erlandstuveien 19A 1178 OSLO 59.8872, 10.7815 151 / 307
Erlandstuveien 19B 1178 OSLO 59.8872, 10.7815 151 / 307
Erlandstuveien 19C 1178 OSLO 59.8872, 10.7817 151 / 307
Erlandstuveien 19D 1178 OSLO 59.8872, 10.7818 151 / 307
Erlandstuveien 21A 1178 OSLO 59.8871, 10.7820 151 / 308
Erlandstuveien 21B 1178 OSLO 59.8871, 10.7820 151 / 308
Erlandstuveien 21C 1178 OSLO 59.8871, 10.7822 151 / 308
Erlandstuveien 21D 1178 OSLO 59.8871, 10.7823 151 / 308
Erlandstuveien 23A 1178 OSLO 59.8871, 10.7825 151 / 309
Erlandstuveien 23B 1178 OSLO 59.8871, 10.7826 151 / 309
Erlandstuveien 23C 1178 OSLO 59.8871, 10.7827 151 / 309
Erlandstuveien 23D 1178 OSLO 59.8871, 10.7828 151 / 309
Erlandstuveien 25 1178 OSLO 59.8871, 10.7832 151 / 310
Erlandstuveien 31A 1178 OSLO 59.8871, 10.7852 151 / 254
Erlandstuveien 31B 1178 OSLO 59.8871, 10.7854 151 / 254
Erlandstuveien 31C 1178 OSLO 59.8870, 10.7856 151 / 254
Erlandstuveien 31D 1178 OSLO 59.8870, 10.7858 151 / 254
Erlandstuveien 31E 1178 OSLO 59.8870, 10.7859 151 / 254
Erlandstuveien 31F 1178 OSLO 59.8869, 10.7859 151 / 254
Erlandstuveien 33A 1178 OSLO 59.8867, 10.7857 151 / 331
Erlandstuveien 33B 1178 OSLO 59.8866, 10.7860 151 / 331
Erlandstuveien 37A 1178 OSLO 59.8866, 10.7866 151 / 218
Erlandstuveien 37B 1178 OSLO 59.8865, 10.7867 151 / 218
Erlandstuveien 37C 1178 OSLO 59.8863, 10.7868 151 / 218
Erlandstuveien 39A 1178 OSLO 59.8863, 10.7874 151 / 267
Erlandstuveien 39B 1178 OSLO 59.8863, 10.7875 151 / 267
Erlandstuveien 39C 1178 OSLO 59.8862, 10.7875 151 / 267
Erlandstuveien 39D 1178 OSLO 59.8862, 10.7876 151 / 267

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken