Erlends vei 36
0669 OSLO

Erlends vei 36, 0669 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erlends vei 36, 0669 OSLO:

  • Postnummer: 0669 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 140 / 37 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3703 TVEITA
  • Valkrins: 1206 Hellerud videregående skole
  • Kyrkjesogn: 1030102 Østre Aker og Haugerud
  • Tettstad: Oslo

Erlends vei

Erlends vei er ein veg i Oslo kommune med 52 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 72.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erlends vei 1 0669 OSLO 59.9180, 10.8401 140 / 37
Erlends vei 2 0669 OSLO 59.9190, 10.8397 140 / 37
Erlends vei 3 0669 OSLO 59.9181, 10.8403 140 / 37
Erlends vei 4 0669 OSLO 59.9190, 10.8395 140 / 37
Erlends vei 5 0669 OSLO 59.9182, 10.8404 140 / 37
Erlends vei 6 0669 OSLO 59.9189, 10.8394 140 / 37
Erlends vei 7 0669 OSLO 59.9182, 10.8405 140 / 37
Erlends vei 8 0669 OSLO 59.9188, 10.8392 140 / 37
Erlends vei 9 0669 OSLO 59.9173, 10.8402 140 / 37
Erlends vei 10 0669 OSLO 59.9187, 10.8390 140 / 37
Erlends vei 11 0669 OSLO 59.9174, 10.8403 140 / 37
Erlends vei 12 0669 OSLO 59.9186, 10.8388 140 / 37
Erlends vei 13 0669 OSLO 59.9175, 10.8404 140 / 37
Erlends vei 14 0669 OSLO 59.9186, 10.8386 140 / 37
Erlends vei 15 0669 OSLO 59.9176, 10.8406 140 / 37
Erlends vei 16 0669 OSLO 59.9185, 10.8385 140 / 37
Erlends vei 17 0669 OSLO 59.9177, 10.8407 140 / 37
Erlends vei 18 0669 OSLO 59.9184, 10.8383 140 / 37
Erlends vei 19 0669 OSLO 59.9166, 10.8401 140 / 37
Erlends vei 20 0669 OSLO 59.9183, 10.8382 140 / 37
Erlends vei 21 0669 OSLO 59.9167, 10.8403 140 / 37
Erlends vei 22 0669 OSLO 59.9182, 10.8381 140 / 37
Erlends vei 23 0669 OSLO 59.9168, 10.8404 140 / 37
Erlends vei 24 0669 OSLO 59.9181, 10.8380 140 / 37
Erlends vei 25 0669 OSLO 59.9169, 10.8406 140 / 37
Erlends vei 26 0669 OSLO 59.9180, 10.8379 140 / 37
Erlends vei 27 0669 OSLO 59.9170, 10.8407 140 / 37
Erlends vei 28 0669 OSLO 59.9179, 10.8377 140 / 37
Erlends vei 29 0669 OSLO 59.9171, 10.8408 140 / 37
Erlends vei 30 0669 OSLO 59.9181, 10.8392 140 / 37
Erlends vei 31 0669 OSLO 59.9173, 10.8416 140 / 75
Erlends vei 32 0669 OSLO 59.9180, 10.8391 140 / 37
Erlends vei 34 0669 OSLO 59.9179, 10.8389 140 / 37
Erlends vei 36 0669 OSLO 59.9178, 10.8388 140 / 37
Erlends vei 38 0669 OSLO 59.9177, 10.8386 140 / 37
Erlends vei 40 0669 OSLO 59.9176, 10.8386 140 / 37
Erlends vei 42 0669 OSLO 59.9175, 10.8385 140 / 37
Erlends vei 44 0669 OSLO 59.9174, 10.8383 140 / 37
Erlends vei 46 0669 OSLO 59.9172, 10.8393 140 / 37
Erlends vei 48 0669 OSLO 59.9172, 10.8392 140 / 37
Erlends vei 50 0669 OSLO 59.9171, 10.8391 140 / 37
Erlends vei 52 0669 OSLO 59.9170, 10.8390 140 / 37
Erlends vei 54 0669 OSLO 59.9169, 10.8388 140 / 37
Erlends vei 56 0669 OSLO 59.9168, 10.8387 140 / 37
Erlends vei 58 0669 OSLO 59.9167, 10.8386 140 / 37
Erlends vei 60 0669 OSLO 59.9166, 10.8384 140 / 37
Erlends vei 62 0669 OSLO 59.9165, 10.8396 140 / 37
Erlends vei 64 0669 OSLO 59.9164, 10.8394 140 / 37
Erlends vei 66 0669 OSLO 59.9163, 10.8393 140 / 37
Erlends vei 68 0669 OSLO 59.9162, 10.8392 140 / 37
Erlends vei 70 0669 OSLO 59.9161, 10.8391 140 / 37
Erlends vei 72 0669 OSLO 59.9160, 10.8389 140 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken