Erling Schiøtz’ vei 3H
1162 OSLO

Erling Schiøtz’ vei 3H, 1162 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erling Schiøtz’ vei 3H, 1162 OSLO:

  • Postnummer: 1162 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 182 / 1132 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3105 BRÅTEN
  • Valkrins: 1407 Nordstrand skole
  • Kyrkjesogn: 1020101 Nordstrand
  • Tettstad: Oslo

Erling Schiøtz’ vei

Erling Schiøtz’ vei er ein veg i Oslo kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erling Schiøtz’ vei 2 1162 OSLO 59.8641, 10.7908 182 / 1287
Erling Schiøtz’ vei 3A 1162 OSLO 59.8639, 10.7927 182 / 1125
Erling Schiøtz’ vei 3B 1162 OSLO 59.8638, 10.7928 182 / 1126
Erling Schiøtz’ vei 3C 1162 OSLO 59.8638, 10.7929 182 / 1127
Erling Schiøtz’ vei 3D 1162 OSLO 59.8638, 10.7929 182 / 1128
Erling Schiøtz’ vei 3E 1162 OSLO 59.8635, 10.7932 182 / 1129
Erling Schiøtz’ vei 3F 1162 OSLO 59.8634, 10.7932 182 / 1130
Erling Schiøtz’ vei 3G 1162 OSLO 59.8634, 10.7927 182 / 1131
Erling Schiøtz’ vei 3H 1162 OSLO 59.8633, 10.7928 182 / 1132
Erling Schiøtz’ vei 5B 1162 OSLO 59.8638, 10.7936 182 / 1272
Erling Schiøtz’ vei 7 1162 OSLO 59.8639, 10.7935 182 / 337
Erling Schiøtz’ vei 8 1162 OSLO 59.8643, 10.7931 182 / 1370
Erling Schiøtz’ vei 9 1162 OSLO 59.8641, 10.7934 182 / 337
Erling Schiøtz’ vei 10 1162 OSLO 59.8646, 10.7933 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 12 1162 OSLO 59.8646, 10.7933 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 14 1162 OSLO 59.8644, 10.7934 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 16 1162 OSLO 59.8643, 10.7934 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 18 1162 OSLO 59.8644, 10.7940 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 20 1162 OSLO 59.8644, 10.7940 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 22 1162 OSLO 59.8646, 10.7939 182 / 370
Erling Schiøtz’ vei 24 1162 OSLO 59.8646, 10.7938 182 / 370

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken