Erlings gate 10
0196 OSLO

Erlings gate 10, 0196 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erlings gate 10, 0196 OSLO:

  • Postnummer: 0196 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 233 / 158 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2805 GAMLEBYEN RODE 5
  • Valkrins: 104 Gamlebyen skole
  • Kyrkjesogn: 1010802 Gamlebyen og Grønland
  • Tettstad: Oslo

Erlings gate

Erlings gate er ei gate i Oslo kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erlings gate 2 0196 OSLO 59.9013, 10.7779 233 / 155
Erlings gate 4 0196 OSLO 59.9015, 10.7780 233 / 471
Erlings gate 6A 0196 OSLO 59.9016, 10.7781 233 / 156
Erlings gate 6B 0196 OSLO 59.9016, 10.7779 233 / 156
Erlings gate 8 0196 OSLO 59.9017, 10.7781 233 / 157
Erlings gate 10 0196 OSLO 59.9019, 10.7782 233 / 158
Erlings gate 12 0196 OSLO 59.9020, 10.7782 233 / 159

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken