Eterveien 7
0690 OSLO

Eterveien 7, 0690 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eterveien 7, 0690 OSLO:

  • Postnummer: 0690 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 192 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3610 BØLERSLETTA
  • Valkrins: 1309 Ulsrud videregående skole
  • Kyrkjesogn: 1020401 Bøler
  • Tettstad: Oslo

Eterveien

Eterveien er ein veg i Oslo kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eterveien 1 0690 OSLO 59.8854, 10.8371 147 / 192
Eterveien 3 0690 OSLO 59.8853, 10.8372 147 / 192
Eterveien 5 0690 OSLO 59.8853, 10.8373 147 / 192
Eterveien 7 0690 OSLO 59.8852, 10.8373 147 / 192
Eterveien 9 0690 OSLO 59.8852, 10.8369 147 / 192
Eterveien 10 0690 OSLO 59.8815, 10.8382 163 / 8
Eterveien 11 0690 OSLO 59.8851, 10.8370 147 / 192
Eterveien 12 0690 OSLO 59.8810, 10.8381 163 / 8
Eterveien 13 0690 OSLO 59.8850, 10.8371 147 / 192
Eterveien 15 0690 OSLO 59.8850, 10.8371 147 / 192
Eterveien 17 0690 OSLO 59.8851, 10.8374 147 / 192
Eterveien 19 0690 OSLO 59.8850, 10.8375 147 / 192
Eterveien 21 0690 OSLO 59.8850, 10.8375 147 / 192
Eterveien 23 0690 OSLO 59.8849, 10.8375 147 / 192
Eterveien 25 0690 OSLO 59.8848, 10.8371 147 / 192
Eterveien 27 0690 OSLO 59.8847, 10.8371 147 / 192
Eterveien 29 0690 OSLO 59.8847, 10.8371 147 / 192
Eterveien 31 0690 OSLO 59.8846, 10.8371 147 / 192
Eterveien 33 0690 OSLO 59.8848, 10.8375 147 / 192
Eterveien 35 0690 OSLO 59.8847, 10.8376 147 / 192
Eterveien 37 0690 OSLO 59.8846, 10.8375 147 / 192
Eterveien 39 0690 OSLO 59.8846, 10.8375 147 / 192
Eterveien 41 0690 OSLO 59.8844, 10.8370 147 / 192
Eterveien 43 0690 OSLO 59.8844, 10.8371 147 / 192
Eterveien 45 0690 OSLO 59.8843, 10.8371 147 / 192
Eterveien 47 0690 OSLO 59.8842, 10.8371 147 / 192
Eterveien 49 0690 OSLO 59.8844, 10.8375 147 / 192
Eterveien 51 0690 OSLO 59.8843, 10.8375 147 / 192
Eterveien 53 0690 OSLO 59.8843, 10.8375 147 / 192
Eterveien 55 0690 OSLO 59.8842, 10.8375 147 / 192

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken