Evens gate 7
0655 OSLO

Evens gate 7, 0655 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Evens gate 7, 0655 OSLO:

  • Postnummer: 0655 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 231 / 113 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2607 KAMPEN RODE 7
  • Valkrins: 103 Kampen skole
  • Kyrkjesogn: 1010901 Kampen
  • Tettstad: Oslo

Evens gate

Evens gate er ei gate i Oslo kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Evens gate 2A 0655 OSLO 59.9103, 10.7807 231 / 583
Evens gate 2B 0655 OSLO 59.9103, 10.7808 231 / 583
Evens gate 2C 0655 OSLO 59.9104, 10.7809 231 / 583
Evens gate 3 0655 OSLO 59.9101, 10.7810 231 / 113
Evens gate 4 0655 OSLO 59.9102, 10.7812 231 / 584
Evens gate 5 0655 OSLO 59.9101, 10.7811 231 / 113
Evens gate 6 0655 OSLO 59.9104, 10.7815 231 / 115
Evens gate 7 0655 OSLO 59.9101, 10.7813 231 / 113
Evens gate 8A 0655 OSLO 59.9105, 10.7817 231 / 116
Evens gate 8B 0655 OSLO 59.9106, 10.7819 231 / 116
Evens gate 9 0655 OSLO 59.9101, 10.7815 231 / 113
Evens gate 10 0655 OSLO 59.9102, 10.7815 231 / 117
Evens gate 11 0655 OSLO 59.9101, 10.7818 231 / 113

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken