Fagerheimgata 19
0569 OSLO

Fagerheimgata 19, 0569 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerheimgata 19, 0569 OSLO:

  • Postnummer: 0569 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 227 / 553 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2205 RODELØKKA RODE 5
  • Valkrins: 204 Grünerløkka skole
  • Kyrkjesogn: 1040102 TORSHOV OG LILLEBORG
  • Tettstad: Oslo

Fagerheimgata

Fagerheimgata er ei gate i Oslo kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 31.

Adressene i Fagerheimgata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerheimgata 2 0567 OSLO 59.9276, 10.7656 227 / 120
Fagerheimgata 4 0567 OSLO 59.9277, 10.7657 227 / 121
Fagerheimgata 6 0567 OSLO 59.9278, 10.7659 227 / 122
Fagerheimgata 8 0567 OSLO 59.9279, 10.7660 227 / 123
Fagerheimgata 9A 0567 OSLO 59.9284, 10.7671 227 / 124
Fagerheimgata 9B 0567 OSLO 59.9282, 10.7669 227 / 124
Fagerheimgata 9C 0567 OSLO 59.9281, 10.7670 227 / 124
Fagerheimgata 9D 0567 OSLO 59.9282, 10.7672 227 / 124
Fagerheimgata 9E 0567 OSLO 59.9283, 10.7673 227 / 124
Fagerheimgata 10 0567 OSLO 59.9280, 10.7661 227 / 125
Fagerheimgata 11A 0567 OSLO 59.9288, 10.7679 227 / 126
Fagerheimgata 11B 0567 OSLO 59.9289, 10.7679 227 / 126
Fagerheimgata 12 0567 OSLO 59.9281, 10.7662 227 / 127
Fagerheimgata 14 0567 OSLO 59.9282, 10.7663 227 / 128
Fagerheimgata 14B 0567 OSLO 59.9283, 10.7665 227 / 343
Fagerheimgata 16 0567 OSLO 59.9296, 10.7679 225 / 80
Fagerheimgata 18 0475 OSLO 59.9303, 10.7696 225 / 82
Fagerheimgata 19 0569 OSLO 59.9296, 10.7694 227 / 553
Fagerheimgata 20A 0475 OSLO 59.9305, 10.7699 225 / 83
Fagerheimgata 20B 0475 OSLO 59.9307, 10.7701 225 / 83
Fagerheimgata 20C 0475 OSLO 59.9308, 10.7701 225 / 83
Fagerheimgata 22 0475 OSLO 59.9309, 10.7706 225 / 85
Fagerheimgata 24 0475 OSLO 59.9311, 10.7710 225 / 85
Fagerheimgata 31 0475 OSLO 59.9323, 10.7737 226 / 93

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken