Fagerlia 3D
0667 OSLO

Fagerlia 3D, 0667 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerlia 3D, 0667 OSLO:

  • Postnummer: 0667 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 144 / 1684 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 3601 FAGERLIA
  • Valkrins: 1307 Høyenhall skole
  • Kyrkjesogn: 1020601 Manglerud
  • Tettstad: Oslo

Fagerlia

Fagerlia er ein veg i Oslo kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerlia 3A 0667 OSLO 59.9070, 10.8129 144 / 1687
Fagerlia 3B 0667 OSLO 59.9069, 10.8128 144 / 1686
Fagerlia 3C 0667 OSLO 59.9069, 10.8128 144 / 1685
Fagerlia 3D 0667 OSLO 59.9068, 10.8128 144 / 1684
Fagerlia 5A 0667 OSLO 59.9067, 10.8125 144 / 1680
Fagerlia 5B 0667 OSLO 59.9067, 10.8125 144 / 1681
Fagerlia 5C 0667 OSLO 59.9068, 10.8124 144 / 1682
Fagerlia 5D 0667 OSLO 59.9068, 10.8124 144 / 1683
Fagerlia 6A 0667 OSLO 59.9073, 10.8143 144 / 1842
Fagerlia 6B 0667 OSLO 59.9072, 10.8143 144 / 1841
Fagerlia 6C 0667 OSLO 59.9072, 10.8143 144 / 1840
Fagerlia 7A 0667 OSLO 59.9066, 10.8122 144 / 1676
Fagerlia 7B 0667 OSLO 59.9066, 10.8121 144 / 1677
Fagerlia 7C 0667 OSLO 59.9067, 10.8121 144 / 1678
Fagerlia 7D 0667 OSLO 59.9068, 10.8120 144 / 1679
Fagerlia 8A 0667 OSLO 59.9072, 10.8139 144 / 1839
Fagerlia 8B 0667 OSLO 59.9071, 10.8140 144 / 1838
Fagerlia 8C 0667 OSLO 59.9071, 10.8140 144 / 1837
Fagerlia 8D 0667 OSLO 59.9070, 10.8140 144 / 1836
Fagerlia 9 0667 OSLO 59.9065, 10.8116 144 / 987
Fagerlia 10A 0667 OSLO 59.9071, 10.8136 144 / 1835
Fagerlia 10B 0667 OSLO 59.9070, 10.8136 144 / 1834
Fagerlia 10C 0667 OSLO 59.9070, 10.8137 144 / 1833
Fagerlia 10D 0667 OSLO 59.9069, 10.8137 144 / 1832
Fagerlia 11 0667 OSLO 59.9065, 10.8109 144 / 79
Fagerlia 11B 0667 OSLO 59.9065, 10.8113 144 / 1728
Fagerlia 12A 0667 OSLO 59.9069, 10.8133 144 / 1831
Fagerlia 12B 0667 OSLO 59.9068, 10.8133 144 / 1830
Fagerlia 12C 0667 OSLO 59.9068, 10.8133 144 / 1829
Fagerlia 13 0667 OSLO 59.9063, 10.8103 144 / 78
Fagerlia 13B 0667 OSLO 59.9064, 10.8106 144 / 1653
Fagerlia 15A 0667 OSLO 59.9062, 10.8098 144 / 1535
Fagerlia 15B 0667 OSLO 59.9063, 10.8098 144 / 1536
Fagerlia 15C 0667 OSLO 59.9064, 10.8097 144 / 1537
Fagerlia 15D 0667 OSLO 59.9064, 10.8097 144 / 1538
Fagerlia 17B 0667 OSLO 59.9063, 10.8089 144 / 1608
Fagerlia 17C 0667 OSLO 59.9062, 10.8090 144 / 1609
Fagerlia 17D 0667 OSLO 59.9062, 10.8091 144 / 1610
Fagerlia 19 0667 OSLO 59.9062, 10.8084 144 / 1329
Fagerlia 19B 0667 OSLO 59.9061, 10.8082 144 / 1277
Fagerlia 19C 0667 OSLO 59.9060, 10.8080 144 / 76
Fagerlia 19D 0667 OSLO 59.9059, 10.8076 144 / 1084
Fagerlia 21 0667 OSLO 59.9059, 10.8072 144 / 264
Fagerlia 21B 0667 OSLO 59.9060, 10.8071 144 / 1826
Fagerlia 23 0667 OSLO 59.9058, 10.8066 144 / 75
Fagerlia 25 0667 OSLO 59.9057, 10.8060 144 / 427
Fagerlia 25B 0667 OSLO 59.9056, 10.8053 135 / 22
Fagerlia 27 0667 OSLO 59.9055, 10.8050 135 / 12
Fagerlia 27B 0667 OSLO 59.9054, 10.8046 135 / 19
Fagerlia 27C 0667 OSLO 59.9056, 10.8047 135 / 29
Fagerlia 27D 0667 OSLO 59.9055, 10.8043 135 / 40
Fagerlia 29 0667 OSLO 59.9054, 10.8038 135 / 11
Fagerlia 30 0667 OSLO 59.9053, 10.8034 135 / 52
Fagerlia 31 0667 OSLO 59.9056, 10.8039 135 / 14
Fagerlia 33 0667 OSLO 59.9056, 10.8039 135 / 14
Fagerlia 34 0667 OSLO 59.9052, 10.8030 135 / 13
Fagerlia 35 0667 OSLO 59.9057, 10.8039 135 / 14
Fagerlia 36 0667 OSLO 59.9055, 10.8031 135 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken