Fagerliveien 18
0587 OSLO

Fagerliveien 18, 0587 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerliveien 18, 0587 OSLO:

  • Postnummer: 0587 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 47 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 4407 DISEN
  • Valkrins: 810 Skeidhuset
  • Kyrkjesogn: 1031201 Tonsen
  • Tettstad: Oslo

Fagerliveien

Fagerliveien er ein veg i Oslo kommune med 63 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerliveien 1 0587 OSLO 59.9405, 10.7919 86 / 535
Fagerliveien 2 0587 OSLO 59.9404, 10.7912 86 / 155
Fagerliveien 2B 0587 OSLO 59.9404, 10.7906 86 / 713
Fagerliveien 2C 0587 OSLO 59.9401, 10.7907 86 / 896
Fagerliveien 2D 0587 OSLO 59.9400, 10.7903 86 / 122
Fagerliveien 3A 0587 OSLO 59.9408, 10.7917 86 / 43
Fagerliveien 3B 0587 OSLO 59.9408, 10.7919 86 / 43
Fagerliveien 3C 0587 OSLO 59.9410, 10.7914 86 / 738
Fagerliveien 3D 0587 OSLO 59.9410, 10.7917 86 / 10
Fagerliveien 4A 0587 OSLO 59.9406, 10.7910 86 / 14
Fagerliveien 4B 0587 OSLO 59.9406, 10.7907 86 / 958
Fagerliveien 5B 0587 OSLO 59.9417, 10.7914 86 / 18
Fagerliveien 6 0587 OSLO 59.9408, 10.7910 86 / 13
Fagerliveien 6B 0587 OSLO 59.9408, 10.7906 86 / 888
Fagerliveien 7A 0587 OSLO 59.9418, 10.7910 86 / 944
Fagerliveien 7B 0587 OSLO 59.9419, 10.7913 86 / 17
Fagerliveien 8 0587 OSLO 59.9410, 10.7907 86 / 12
Fagerliveien 9 0587 OSLO 59.9420, 10.7912 86 / 16
Fagerliveien 10 0587 OSLO 59.9412, 10.7906 86 / 815
Fagerliveien 10B 0587 OSLO 59.9411, 10.7905 86 / 816
Fagerliveien 10C 0587 OSLO 59.9411, 10.7903 86 / 817
Fagerliveien 11 0587 OSLO 59.9422, 10.7912 86 / 26
Fagerliveien 12A 0587 OSLO 59.9416, 10.7906 86 / 925
Fagerliveien 12B 0587 OSLO 59.9417, 10.7906 86 / 48
Fagerliveien 13 0587 OSLO 59.9424, 10.7911 86 / 25
Fagerliveien 14 0587 OSLO 59.9418, 10.7905 86 / 21
Fagerliveien 15 0587 OSLO 59.9427, 10.7909 86 / 32
Fagerliveien 16 0587 OSLO 59.9420, 10.7904 86 / 11
Fagerliveien 17 0587 OSLO 59.9430, 10.7908 86 / 31
Fagerliveien 17B 0587 OSLO 59.9430, 10.7912 86 / 109
Fagerliveien 18 0587 OSLO 59.9422, 10.7903 86 / 47
Fagerliveien 19 0587 OSLO 59.9432, 10.7907 86 / 9
Fagerliveien 19B 0587 OSLO 59.9432, 10.7911 86 / 876
Fagerliveien 20 0587 OSLO 59.9424, 10.7903 86 / 46
Fagerliveien 21A 0587 OSLO 59.9433, 10.7902 86 / 913
Fagerliveien 21B 0587 OSLO 59.9434, 10.7906 86 / 41
Fagerliveien 22 0587 OSLO 59.9426, 10.7901 86 / 20
Fagerliveien 23 0587 OSLO 59.9438, 10.7900 86 / 883
Fagerliveien 23B 0587 OSLO 59.9439, 10.7905 86 / 57
Fagerliveien 24 0587 OSLO 59.9427, 10.7900 86 / 123
Fagerliveien 24B 0587 OSLO 59.9429, 10.7895 86 / 943
Fagerliveien 24C 0587 OSLO 59.9430, 10.7898 86 / 19
Fagerliveien 25A 0587 OSLO 59.9440, 10.7899 86 / 945
Fagerliveien 25B 0587 OSLO 59.9440, 10.7903 86 / 217
Fagerliveien 26A 0587 OSLO 59.9431, 10.7895 86 / 45
Fagerliveien 26B 0587 OSLO 59.9432, 10.7895 86 / 45
Fagerliveien 26C 0587 OSLO 59.9432, 10.7899 86 / 45
Fagerliveien 27A 0587 OSLO 59.9442, 10.7900 86 / 65
Fagerliveien 27B 0587 OSLO 59.9442, 10.7902 86 / 65
Fagerliveien 28 0587 OSLO 59.9435, 10.7896 86 / 44
Fagerliveien 28B 0587 OSLO 59.9435, 10.7892 86 / 873
Fagerliveien 29A 0587 OSLO 59.9444, 10.7902 86 / 64
Fagerliveien 29B 0587 OSLO 59.9443, 10.7898 86 / 64
Fagerliveien 30 0587 OSLO 59.9440, 10.7895 86 / 58
Fagerliveien 31A 0587 OSLO 59.9446, 10.7898 86 / 77
Fagerliveien 31B 0587 OSLO 59.9446, 10.7901 86 / 77
Fagerliveien 32A 0587 OSLO 59.9442, 10.7894 86 / 101
Fagerliveien 32B 0587 OSLO 59.9443, 10.7894 86 / 101
Fagerliveien 33 0587 OSLO 59.9449, 10.7899 86 / 73
Fagerliveien 34 0587 OSLO 59.9445, 10.7892 86 / 115
Fagerliveien 35 0587 OSLO 59.9450, 10.7895 86 / 946
Fagerliveien 36A 0587 OSLO 59.9448, 10.7892 86 / 941
Fagerliveien 36B 0587 OSLO 59.9447, 10.7892 86 / 941

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken