Falsens gate 31A
0556 OSLO

Falsens gate 31A, 0556 OSLO er ei adresse i Oslo.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Falsens gate 31A, 0556 OSLO:

  • Postnummer: 0556 OSLO
  • Gards-/bruksnummer: 227 / 133 i 0301 Oslo
  • Grunnkrins: 2202 RODELØKKA RODE 2
  • Valkrins: 204 Grünerløkka skole
  • Kyrkjesogn: 1040502 PAULUS OG SOFIENBERG
  • Tettstad: Oslo

Falsens gate

Falsens gate er ei gate i Oslo kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 33.

Adressene i Falsens gate høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Falsens gate 16A 0556 OSLO 59.9260, 10.7626 228 / 16
Falsens gate 16B 0556 OSLO 59.9259, 10.7627 228 / 16
Falsens gate 20A 0556 OSLO 59.9268, 10.7625 228 / 17
Falsens gate 20B 0556 OSLO 59.9269, 10.7627 228 / 17
Falsens gate 22A 0556 OSLO 59.9270, 10.7628 228 / 18
Falsens gate 22B 0556 OSLO 59.9269, 10.7627 228 / 18
Falsens gate 24A 0556 OSLO 59.9280, 10.7626 228 / 19
Falsens gate 24B 0556 OSLO 59.9279, 10.7626 228 / 19
Falsens gate 25 0556 OSLO 59.9276, 10.7631 227 / 131
Falsens gate 26 0557 OSLO 59.9280, 10.7625 228 / 291
Falsens gate 27A 0556 OSLO 59.9278, 10.7633 227 / 132
Falsens gate 27B 0556 OSLO 59.9279, 10.7633 227 / 132
Falsens gate 27C 0556 OSLO 59.9280, 10.7633 227 / 132
Falsens gate 28 0557 OSLO 59.9282, 10.7626 228 / 291
Falsens gate 31A 0556 OSLO 59.9281, 10.7632 227 / 133
Falsens gate 31B 0556 OSLO 59.9281, 10.7634 227 / 133
Falsens gate 33 0556 OSLO 59.9283, 10.7631 227 / 134

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken